Du kan göra mindre och ändå åstadkomma mer

February 2nd, 2017

Hej!

Kul att du hittat hit!

Idag vill jag berätta om ett steg jag tagit i riktning mot att kunna arbeta på ett friare och roligare sätt än jag gjort hittills. Under mina tio år som lärare på den kommunala vuxenutbildningen måste jag säga att jag känt både frihet och glädje i kontakterna med eleverna men nu har jag hittat en ny verksamhet, som känns spännande att prova och det är det jag vill berätta om. Nu under våren har jag tagit tjänstledigt med 25 % nedsättning och även om det inte låter så mycket är det ändå ungefär 10 timmar som jag nu kommer att kunna använda till det här nya.

Den bakomliggande filosofin för mig är det min gamle lärare Maharishi Mahesh Yogi en gång sa: ”Du kan göra mindre och ändå åstadkomma mer”. För mig betyder det att när jag gör saker med glädje i en energi av accepterande och ansträngningslöshet blir resultaten ofta bättre än när jag kämpar och strider för att tvinga fram saker och ting. Ofta kan jag känna att skolarbetet handlar mer om det senare, med betygshetsen som en jagande varg i bakgrunden.

En god vän till mig introducerade mig förra året i nätverkande med en digital valuta, som är under uppbyggnad. Uppvuxen i en familj i travbranschen med spel och snabba ”cash”, har jag omedvetet fått djupa mönster av tron på att det är pengar i sig som är källan till lycka och frihet. Samtidigt vet en annan del av mig att det inte är sant men som vi vet är vårt undermedvetna mycket starkt i de övertygelser vi fått med oss som barn, så en av mina största inre processer det senaste året har varit att se detta hos mig själv, acceptera att jag har den synen och ändå älska och respektera mig själv. Jag har upptäckt att det är när jag lyser på mina ”demoner” med kärlekens ljus, tar dem i min famn och bara ger dem kärlek, befrias jag från fångenskapen under dem och mina sanningar kan sedan leda mig, inte de lögner jag lärde mig som barn.

Till att börja med var det den delen i mig, möjligheten att tjäna pengar, som gjorde att jag blev intresserad men ju mer jag jobbat med min vän, som bollplank och stöd har jag insett att nätverkande också ger så många andra fördelar i form av nya vänner och personlig utveckling.

Allt är energi och det är när energin flödar fritt i oss som utveckling sker. En övning jag brukar göra är att jag observerar hur energin känns i kroppen när jag tänker på olika saker. När jag tänker att jag inte har tillräckligt med pengar, känner jag tydligt hur energin blir tung och går nedåt. Om jag då bestämmer mig för att istället lägga märke till de hundratals gåvor jag får varje dag blir energin lätt och går uppåt.

Skuldkänslor är något som blockerar energin och hindrar mig från att vara öppen och ta emot. Djupt där inne finns en liten del som inte anser sig värdig framgång. Den delen behöver bli sedd och älskad och tillåten att finnas där. När det sker frigörs dess energi till tacksamhet för det som jag får ta emot.

Besök mig gärna i min monter på Livsstilsmässan i Göteborg, 18-19 februari och i Skövde, 11-12 mars om du vill veta mer om den nya digitala världsålderns valuta och de fördelar den medför och kan medföra i ditt liv.

Låt energin lyfta dig i vår!

Rose

En dag med givande möten

July 19th, 2016

Regnet stod som spön i backen när jag parkerade ovanför torget och Akademibokhandeln i Ulricehamn i morse. Boksignering från 10 till 13 och eventuella intressanta möten var siktet inställt på.

Gudinnan Dana ur orakelkorten av Doreen Virtue, hade gett mig det kurage jag behövde, så det var bara att slå sig ner vid bordet inne i bokhandeln och överlämna dagen till det som komma skulle.

Timmarna sprang iväg och glädjande nog var det flera från skolans värld som ville läsa min bok om hur mina barn hade det under de år jag var en fanatisk religiös förälder. Mitt engagemang gäller just att belysa vikten av att barn till Jehovas vittnen och andra bokstavstroende samfund får veta sina rättigheter och att myndigheterna får mandat till att hjälpa dessa barn att befrias från manipulation, hot och tvång.

Tacksam sitter jag här vid köksbordet och ser hur kvällen förvandlats till solbelyst frid  klockan 21. 30 i sommar-Sverige.

Det var en fin dag med givande möten. Förhoppningsvis kan min bok öppna ögonen för alla som har Jehovas vittnens barn i sin omedelbara närhet. Skenet bedrar kan jag säga. Många barn har ett helvete där och har ingen att prata med.

Känner du något barn vars föräldrar är Jehovas vittnen?

Rose
rosie19

Dagens “Yeepee” !

July 19th, 2016

Dagens “Yeepee”: Har letat min plånbok i ett dygn och vänt på varenda grej i hela huset. Trodde jag. Ringde och spärrade bankkortet igår efter att ha varit på fotografering för hemsidan, som ska byggas. Gissa om det var svårt att vara avslappnad med plånboksförlusten ringande i bakhuvudet hela tiden.  :)

I morse satt jag i dotterns soffa på övervåningen och “pratade” med den kosmiska ordningen som visar sig för mig i form av en kvinna vid namn “Rita” (berättar om henne i min bok). Hennes specialitet är att hitta saker, som jag förlagt men nu hade mitt tålamod tagit slut.  :(

- Rita, om du inte hjälper mig så att plånboken kommer fram, tror jag inte på dig längre, muttrade jag. Och jag som har skrivit om dig i boken och allting. Hur har du tänkt att jag ska kunna stå för det,
va´?

Det komiska, som jag inte hade en aning om, var att plånboken låg på en stol inne i en skrubb, tre meter ifrån mig.  :)

Jag är aldrig inne i skrubben så där hade jag inte letat.

Madde, min älskade dotter, kom upp för trappen och jag gick ner till min egen våning, då hon plötsligt ropade: “Mamma! Jag har hittat plånboken!”

Hon hade gått in i skrubben för att ta fram dammsugaren som hon har där. På en stol låg plånboken – öppen!

Jag har ett svagt minne av att jag gått igenom skrubben (den har två ingångar) och letat något i all hast (har hantverkare här som renoverar och jag tror att jag sökte ett verktyg. Måste ha tappat plånboken helt enkelt.

Lärdom?

Att vara i det jag gör just nu och inse att ju äldre jag blir desto mer disträ blir jag och desto mer behövs medveten Närvaro.

Tack Madde och Rita!

Rose

Den fria viljan

February 19th, 2015

Återigen mina vänner har vi möjligheten att mötas och ta del av varandras visdom och kunskaper på Livsstilsmässan i Göteborg. Mässorna har för mig varit ett fantastiskt forum att möta nya människor. I varje möte finns ett genuint givande och tagande, vilket haft en stor inverkan på mig och min fortsatta utveckling.

Fler människor börjar i allt större omfattning att söka sig till olika forum för att få mer förståelse och insikt om sig själv och sitt inre sanna jag. Om vi ser hur Jorden och mänsklighetens utveckling gestaltar sig idag kan vi konstatera att mänskligheten befinner sig i ett paradigmskifte där det sker en övergång från omedvetenhet till ökad medvetenhet om Kosmos och dess lagar. Denna förändring innebär att människan måste välja väg genom sin fria vilja. Ingen varelse i detta Universum har rätt att påverka eller påtvinga andra sin egen uppfattning och tro. Allt vi gör måste ske på basis av egen fri vilja, vilket i sin tur innefattar att alla måste ta ansvar för sina handlingar. Det vi sår kommer vi att skörda i detta eller nästkommande liv. Det finns ingen som kan fly undan ansvaret för sina handlingar. Allt det vi gör har en konsekvens som påverkar våra liv i positiv eller negativ riktning.

I sökandet efter vår inre sanning tror vi ofta på alla slag budskap och information som sprids i vår sfär utan att kontrollera dess källa. Det finns dem som under täckmantel av andlighet och kosmisk utveckling försöker finna nya vägar för att förhindra mänsklighetens kosmiska framåtskridande på Jorden. Med vilseledd information kan de hålla människan omedveten om de kosmiska lagarna, vilket hindrar människans frigörelse från gruppmedvetande och kontroll. Genom detta förfarande lyckas de lägre krafterna utöva kontroll över människan. Ur ett helhetsperspektiv kan dessa negativt influerande krafter inte påverka eller avgöra mänsklighetens öde. Jorden och mänskligheten besitter betydligt mycket större krafter än vad vi kan förstå. Faktum är att det faktiskt är vi och våra oanade krafter som skrämmer dem.

Det är av stor betydelse för vår fortsatta utveckling att vi människor blir medvetna om de energier och krafter som styr våra liv. Utan förmågan att urskilja är det lätt att fastna i olika fällor som det kan ta flera år eller åtskilliga inkarnationer att ta sig ur. Därför är det mycket viktigt att vi lär oss urskillning för att kunna skilja ”agnarna från vetet”. För att bäst kunna bedöma vilka krafter som står bakom den information som förmedlas till oss av olika människor är att ”känna in” informationens kvalité. De som verkar för ett högre syfte visar ofta moral och ansvarstagande. Dessa själar kritiserar inte andra, de är kärleksfulla som genom upplysning och vägledning verkar för människors frigörelse från materiens och sinnenas bundenhet. Alla som verkar för splittring är instrument år negativa krafter.

När vi våra följer hjärtan och dess inre vägledning lär vi oss att urskilja. Hjärtat talar alltid sanning. Men viktigast av allt är när vi lär oss att genomskåda ….Döm aldrig! Vi vet inte vad dessa själar varit med om och vilka omständigheter som gjort att de blivit offer för dessa negativa influenser. Att bemöta det negativa med fred, ljus och kärlek gör oss fria, vilket hjälper oss att vibrera i en högre frekvens av medvetenhet. I denna högre frekvens kommer vi inte längre att påverkas av lägre frekvenser. Det är när vi alla och en var kan ansvara för tankar, känslor och handlingar som vi har möjlighet att lyfta och befria oss själva. Om vi sedan väljer att samarbeta med andra ljusvarelse med liknande syfte kommer vi med ljusets kraft att lyfta jorden och hela mänskligheten. Det är vi som påbörjat denna inre resa av ökad medvetenhet, balans och harmoni som genom samverkan och gemensamma krafter bidrar till denna energivåg av kärlek som banar väg till detta medvetandeskifte som sker på jorden just nu.

Med Innerlighet, Ljus & Kärlek

Angela

Klangmassage / Sound massage

September 30th, 2014

Vad är klangmassage efter Peter Hess?

iris1a

Klangmassage efter Peter Hess generar en möjlighet att slappna av och stanna upp i den pulserande vardagen.

Vilka effekter har klangemassage?

▪ Ger kroppen och själen en stunds vila.
▪ Harmoniserar och bygger upp livet istället för att bryta ner genom den stressade vardagstillvaron.
▪ Skapar en inre ro, spänningar och blockeringar kan släppas successivt och du hittar dig själv
▪ Ger klarhet i sinnet
▪ Genom klangskålarnas klang försätts cellerna och livsenergin i rörelse.

Hur går det till?

iris1b

Klangmassagen

Sessionen brukar börjar med en introduktionssamtal angående klientens allmänna hälsotillstånd som kvalitetssäkring så att klangskålarna ställs på rätt plats på kroppen.
Skålarnas olika ljudfrekvenser:
▪ Bäckenskål har en frekvens mellan 100-1000 Hz, beroende på vilken kläpp jag slår an den med.
▪ Skålen för leder (universalskål) har frekvens mellan 100-2800 Hz.
▪ Hjärtskålen har 200- 1200 Hz
▪ Olika hals- och huvudskålar har ännu högre frekvens
▪ Skålarna placeras inte genast på kroppen utan först görs en instämning av rummet med en speciell skål. Skålarna runt sängen spelas så att de bildas en klangkupol.
▪ Skålarna ställs på kroppen : Fotsulor– rygg – framsida. Som avslutning klingar en klangbåge över klienten. Klienten låter klangerna klinga ut och vilar sedan en stund i stillheten.
▪ Avslutningsvis kan man dela med sig av erfarenheterna och upplevelser under klangmassagen. Under behandlingen ligger klienten på en säng eller matta/filt i sina egna kläder. Ett behandlingstillfälle tar ca. 60 minuter

Inom vilka områden används klangmassage?

iris1c

Foto: Iris Krüger/Vita Raeda

1. Massage och sjukgymnastik
2. Terapi och psykoterapi, stresshantering
3. Homeopati (läkare och homeopater)
4. SPA, Wellness och kosmetik
5. Skolor och förskolor, sjukhus,nyfödda barn, hospice
6. Äldrevård, palliativ medicin, cancer
7. Funktionshindrade, autism, ADHD
8. Autoimminsjukdom, stressrelaterade sjukdom

Varifrån kommer klangmassagen?

▪ Grundaren av den moderna Klangmassagen och Klangterapin är Peter Hess, född 1941 i Tyskland. Ursprungligen diplomingenjör för fysikalisk teknologi började han intressera sig för olika orter med speciellt starka krafter i Wales och Nepal.

▪ Professor Wegners forskningsarbete runt klangernas påverkan på människan inspirerade Peters egna forskningar och ledde slutligen till bildandet av ’Institut für Klang-Massage-Therapie.’
▪ Numera omfattar institutet ett stort antal föreläsare som har utbildat över 3000 klangmassörer och –terapeuter. 2014 firas 30 års jubileum av klangmassagen!

Verksamhet finns i Tyskland sedan 30 år, Österrike, Schweiz, Polen, Ungern och sedan 2004 i Sverige och andra skandinaviska länderna.

“The sound of the singing bowl touches our innermost soul and brings
it into vibration. The sound breaks tension, mobilizes self healing forces and sets free creative energies.”
– Peter Hess, founder

Mer info om vetenskapligt forskning, effekter, stress studier på sjukhus och arbetsplatser mm. hittar du på www.peter-hess-institut.de (engelska)

Vad är det speciella med klangmassage?

▪ Den knyter an till de urgamla östliga kunskaperna om klangens läkande verkan. Befinner sig människan i sam-klang med sig själv och omvärlden kan hon/han i frihet skapa en harmonisk och inspirerande livstillvaro. Dessa kunskaper anpassade Peter Hess till den västerländska kulturen och ett modernt tänkande.

Vad kan jag påverka med klangmassage?

iris1d

▪ I vårt västerländska samhälle, där vi dagligen utsätts för stress, oro, prestationskrav, överbelastning, sorg, spänningar och osäkerheter har vi blivit oharmoniska vilket gör oss själsligt och fysiskt sjuka. Klangmassage kan återföra oss till den ursprungliga ordningen och harmonin och den erbjuder en väg till ett friskare liv. Därigenom kan kropp, själ och ande åter komma i sin ursprungliga harmoni och tillfriskna. Sinnet kan bli mer kreativ, fokuserad och i balans.

Med klingande hälsningar
Iris Krüger / www.vitaraeda.com
Dipl. Klangmassagemassör/pratiker PHI

iris1e

Hälsa och Livsstilsmässan 2014 i Göteborg, 6-7 september

September 3rd, 2014

Åter igen samlas vi hundratals människor som har upptäckt eller börjar upptäcka att det finns något mer än det vi kan se och ta på. Människor med positiva förväntningar och förhoppningar, människor som vill påverka sitt liv och andras liv och göra det bästa av det. Trots myllret och trängseln skapar denna upplyftande och kreativa energi en så härlig atmosfär och glädje på dessa Livsstilsmässor.

Vi  har med oss många gåvor till jordelivet. Förutom Moder jords resurser och vår fysiska kropp har vi alla fått unika talanger som ska utvecklas och vara till nytta och glädje för oss själva och våra medmänniskor. Dessutom har vi alla en viktig gåva med oss som vi allt för ofta glömmer bort – en inre guide. En guide som ska visa vilken väg som är den bästa för just dig. Det är den viktiga energilänken till ditt Högre Jag, som vet ditt högre syfte. När du mediterar kalla då på ditt Högre Jag, eller ”gå upp” till ditt Högre Jag. Båda sätt fungerar, så gör så som passar dig bäst. När du känner Högre-jags-energin komma till dig kan du ställa frågor och be om vägledning. Svaren kan komma i form av bilder, ljud, dofter, tankar och/eller känslor. Lita på det som kommer. Bara slappna av och ta emot. Vänta med analyserandet tills efteråt. Skriv gärna ner allt som kommer under meditationen. Det kan göra det lättare att slappna av och släppa hjärnan, för ofta börjar hjärnan jobba direkt: ”måste komma ihåg detta”, ”men det kan inte vara möjligt!”, ”syftar detta på mitt jobb?”, osv. Det går bra att skriva på ett stort papper (eller t.o.m. på dator) även om du blundar.

Energilänken till ditt Högre Jag finns naturligtvis kvar I vardagen, när du inte är i meditativt tillstånd. Vi har vägledning hela tiden – genom hjärtat. Gör det som skapar lyckokänslor. De kloka valen sker när du lyssnat till ditt hjärta. I två veckor till ligger det ute en intressant dokumentärfilm om detta ämne: Hjärtat – en pump med känslor?[http://www.svtplay.se/video/1090446/hjartat-en-pump-med-kanslor]

Precis som i våras står några kollegor och jag I Reikiförbundets monter och erbjuder Reikibehandlingar. Vi har en föreläsning båda dagarna: ”Reiki –  en säker och beprövad metod för naturlig läkning och personlig utveckling.”

Välkomna!
Mossan

 

Ärade Ljusbärare!

August 15th, 2014

Är Du en ljusvarelse som ibland kämpar för att komma till rätta med händelser i Ditt liv, eller brottas med dagliga svårigheter som “att vara människa”. Som förkroppsligad människa, i strävan att lära Dig, har Du fått uppleva mycket, men glömmer ofta att Du har makten att skapa den värld Du verkligen önskar. På Din jordiska resa har Du upplevt prövningar och uthärdat smärta i form av saker som Du fått se, känna och gå igenom. Du har nu kommit till en vändpunkt i Ditt liv där Du inser att alla dessa händelser handlar om Dig själv och Din utveckling, genom denna insikt har Du nu tagit kontroll över Ditt liv och Dina känslor.

Genom Din känslighet har Du många gånger gett bort din kraft till andra, till auktoriteter eller till människor som tar utan tanke eller känsla. Detta energiläckge har ofta gjort Dig svag. Kom ihåg att Du är en ljusvarelse och Mästare som äger en enorm kraft. Du kan använda denna kraft genom att överlåta Dig ~ inte till andra utan till Gud och det Gudomliga inom Dig ~ Ljuset av Din eget Sanna Jag finns alltid i Ditt totala väsen. Du har alltid potential att förändra, genom att ta itu med det som finns inom Din kontroll och Ditt inre Själv. Varje justering och förändring som Du gör i Din tanke eller Ditt sätt att leva kommer att ge ringar på vattnet, dessa effekter kommer att spridas ut i universum och detta kommer att ändra Din innersta essens och karaktär för alltid.

Om Du Själv har denna enorma kraft, tänk då vilken kraft och potential som flera människor med samma mål och önskningar har, och hur denna kraft kan förändra vår värld till det bättre! Så ta kontroll, centrera, fokusera och gå in och bli ett med Dig själv och allt som handlar om Dig. Fråga Dig själv vad det är som Du vill ha ~ Vad är det som Du verkligen önskar? Vad är det som håller dig tillbaka, eller hindrar dig från att få det Du önskar? Sök inom Dig själv, inte omkring Dig. Undersök Ditt sinne, Dina tankar, Dina känslor. Titta djupt in i Ditt hjärta. Den verkliga förändringen kommer inifrån Dig, när Du förändrar Ditt inre kommer också Din yttre värld förändras, för allt är möjligt. Det är dags att komma ihåg hur Du flyger; Hur använder Du Dina vingar av ljus för att lyfta Dig Själv, Dina tankar, Dina känslor till en högre frekvens av energi och vibration? Lyft Dig till skyarna och känn hur Du med lätthet behärskar att ta Dig över berg och genom dalar när Du släpper taget om materiella ting, oro, problem och dramer. Du är en mästare, och det är dags att komma ihåg detta nu, arbeta med Dig Själv för att återställa Dig till Din sanning och balans som finns i Ditt magnifika väsen.

Golden StarCode Aktivering kan hjälpa Dig i arbetet av Ditt överlämnande till den högsta aspekten av Ditt väsen och övervinna allt som håller Dig tillbaka, så att Du på nytt lära känna Din helhet, fullkomlighet och enighet. Lär känna den sanna och härliga innebörden av kapitulation; om styrning av Ditt ljus och Din kraft som finns inom Dig, och hur Du använder Dina krafter för att segra över tvivel och negativitet. Golden StarCode består av spiralformade energier som harmoniserar med universum och dess högre frekvenser. I Dina celler finns en signatur som svarar an på denna frekvens av gyllene ljus. Denna spiralformade energi skapar en vibration som väcker Dina cellminnen och Din blåkopia som finns i Ditt DNA så att Du får tillgång till varje del av Dig Själv, Din styrka och balans. När varje fiber av allt Du är; varje atom, varje cell genomsyras av dessa härliga partiklar av ljus och kommer i kontakt med Ditt Högre Jag, då vet Du att Du är en perfekt och fullkomligt komplett Mästare/Varelse.
www.goldenstarcode.com

Med innerlighet

Angela

Energitjuvar finns det?

June 23rd, 2014

Detta ämne kom upp under vårt senaste Reiki/energi-möte. Vi höll på med gruppbehandlingar, så det var inte läge för ingående diskussioner precis då och sedan blev det bortglömt. Därför tar jag upp ämnet här nu, speciellt som jag vet att det är en vanlig frågeställning.

En del hävdar att det finns vissa personer som är energitjuvar, fast då oftast omedvetet. Andra hävdar att det inte går att stjäla någon annans energi.

Jag kan hålla med båda tankegångarna, men benämningen ”tjuv” stämmer inte så bra för mig. En tjuv tar något medvetet och i de fallen någon laddar sig genom en annan person förstår oftast inte denne själv vad som sker. Däremot kanske den s.k. tjuven känner att han/hon mår mycket bättre och känner sig piggare efter ett möte med en person som delar med sig av sin energi. Många gånger dras ”tjuven” till sådana personer och tycker om att vara i dess närhet.

Det finns ett ordspråk som säger att ”tillfället gör tjuven” och det stämmer bra här om vi använder begreppet tjuv. Vissa personer förstår inte att de serverar sin energi på silverfat och låter andra ta för sig av den. Den som ger energi är oftast en person som lyssnar och ger sin uppmärksamhet till personen – en inkännande person som öppnar sig och gärna vill hjälpa. När du fokuserar på något riktar du din energi dit och så är det även i mänskliga relationer. Så att ge en kram eller bara att lyssna och bry dig om en annan person är att ge av din energi. Det är en fin medkännande handling, men om du ger mycket av din egen energi känner du dig själv försvagad efter mötet. Sett från den här aspekten kan vi inte säga att någon ”tar” din energi, för du har faktiskt på ett mer eller mindre medvetet plan godkänt att du vill ge ”en bit av dig” till den andre.

Som ett exempel kan jag nämna när min man kom hem efter sin arbetsdag till mig, som var lite sliten av ensamarbete och fyra småbarn. Då gav han mig alltid en kram och jag blev vips väldigt pigg, men han däremot blev alltid väldigt trött så fort han kommit hem! På den tiden förstod vi aldrig varför det blev så, men numera är vi välbekanta med den här snabba energiöverföringen.

Det finns knep för att inte servera av sin egen energi, som att fysiskt stänga sin kropp genom korslagda ben och armar. Du kan också stänga dig energimässigt genom att dra in din aura närmare din fysiska kropp. Det gör du enkelt bara med tanken. I ett samtalsmöte är det svårare att låta bli att ge energi, för när du lyssnar och fokuserar lär energin serveras till den som behöver uppmärksamhet och energi. Är det då inte ett ömsesidigt möte där båda ger och tar uppstår det obalans: Den ena har fått energi och den andre känner sig uttömd på energi.

Att bli tömd på sin energi kan förstås bara hända om man använder sin egen energi. Är du en kanal för livsenergin är det den energin som du laddar din motpart med. Alla kan lära sig att kanalisera naturlig livsenergi. Det finns olika metoder och den du dras till är den rätta för dig. Reikin är den metod jag startade med och jag rekommenderar den stark som ett värdefullt redskap att ha med sig genom hela livet.

Du kan även kanalisera livsenergi automatiskt och omedvetet utan att ha gått någon kurs för det. När du själv mår bra och är i kärleksflödet då kan du också kanalisera den energin utan att ta av din egen energi.  Det är att verkligen ge med hjärtat!

Ha en energirik härlig sommar!
Gun

Att manifestera höga energier

May 5th, 2014

Först stort tack till alla inspirerande besökare som kom till oss på Göteborgsmässan i april. Som Reikiförbundets representanter samarbetade vi med gruppReiki och det var minst lika energigivande för oss som för alla de som provade på en behandling.

Genom mitt arbete möter jag ibland människor som öser ur sig en massa fantastiska andliga upplevelser med änglar och höga guider. Efter berättelserna finns ibland en undran om ”kan du lära mig något mer?” Just alla dessa berättelser får mig att misstänka att personen inte grundar energierna och integrerar dem i sin verklighet, och att de således fortfarande har en del att lära – som vi alla har.

När man integrerar energierna i sitt liv använder man dem på ett konkret sätt. Då är inte fokus på den inspirerande upplevelsen, för den är ju egentligen bara starten på manifestationen. Visst är det underbart att kanalisera höga, kärleksfulla, visa energier och vackra bilder, men ibland blir inte energierna jordade och personen ”svävar i det blå”. Visst kan vi sväva en stund i det blå och njuta av en underbar meditation, men det allra viktigaste syftet är att använda energin i sin verklighet sedan.

Då menar jag inte bara att sprida vackra ord och hjärtan, utan att verkligen låta energin ha inflytande i det du gör och den du är. Att kanalisera höga energier betyder inte automatiskt att man är högt utvecklat andligt och personligt. En del har mycket arbete kvar med sitt ego till exempel.

Det finns däremot många som kommit långt i sin andliga och personliga utveckling, men som ändå inte ser sig som andliga för att de inte mediterar och förmedlar ”inspiration ovanifrån”. Istället manifesterar de höga energier automatiskt utan att fundera på det. De följer sin inspiration och sitt hjärta. De styrs inte av rädslor utan bär med sig en inneboende människokärlek, harmoni och trygghet som de kan förmedla till andra och manifestera i sina handlingar, sina mål och i sitt arbete.

Att manifestera energierna innebär att agera och följa inspirationen och vägledningen. Det kan vara något så vardagligt som att ringa en bortglömd vän, att rensa bland sina saker eller att börja äta hälsosammare, men också att reflektera över sina egna beteenden och uppnå nya lärdomar och insikter.  Det kan handla om större saker som att säga upp sig från ett jobb där man vantrivs, vilket innebär att man tar ansvar för sitt liv och inser att det är andra uppgifter man är här för att göra.  Det kan också vara att följa sina idéer och vägledning att ta tag i större projekt som att bilda en förening, starta en välgörenhetsinsamling etc.

Framför allt tycker jag det är viktigt att om man är en representant för höga kärleksfulla energier, då bör man sträva efter att manifestera dem i sitt bemötande till andra människor. Ingen är felfri och perfekt – men just därför är kärlek, ödmjukhet och tolerans viktiga energier att manifestera i den vardagliga verkligheten. Då finns inte plats för fördömande och kritiskt nedvärderande. Lev den höga vibrationen som kommer till dig!

Helt plötsligt så är det vår, bara så där och jag funderar var tiden tog vägen?

April 15th, 2014

Mycket händer ett vinterhalvår mellan mässor och jag känner mig verkligen laddad för ett nytt år av mässor.  Sist jag skrev här så bodde jag i Ukraina och allt var lite Top secret och förändrades till Top 11.
Jag var där i en tävling “Extra sensia”, 120.000 människor från hela världen hade sökt, jag blev castad och tog mig hela vägen till 11 plats, lite coolt ändå att jag är Top 11 av medium internationellt (och du får väl boka plats på min seans framöver eller boka en guidetolkning och se om jag lever upp till det). Många förknippar mig bara med Tarot, men jag kan så mycket mer, men insåg under tävlingens gång att se mordfall (läskiga som attan) var inte min grej, jag vill inspirera. Tre månader bodde jag i Ukraina, en fantastisk omtumlande period i mitt liv, jag fick vänner över hela världen, Madam Arra blev min bästas och en liten svart kattunge vann mitt hjärta och mitt hjärta höll på att gå i tusen bitar då jag fick lämna honom där. Vi har ju bra lagar mot rabies här i landet, ibland lite för bra. Han som fick namnet Rushki, har bott hemma hos en av producenterna, sju månader har jag väntat, jag skulle flyga och hämta honom, men du har säkert följt media om hur svårt det är i Ukraina nu, han fick åka djurtransport i 251 mil hem till mig och nu äntligen efter sju månader så är han hemma. Inne på min hemsida (www.vipstar.nu)kan du läsa om mitt äventyr i Ukraina så kan du även se Rushki dra ett kort ifrån min Prisma Tarotlek.

Jag kom hem från Ukraina, utmattad och reste till Las Vegas en månad senare, och ja, det är andligt, i alla fall berikande för min själ, livet handlar om att njuta och ha kul eller hur? jag är ju inte den som sätter mig ner och mediterar i första taget, men det kommer den 16 mars då gjorde jag det till fullmånen. Nästan så jag blir förvånad själv. Men efter jag kom hem så blev det många turer till Englagård (kursgård i Hallsberg), svårt att få ihop med ett familjeliv. Så nu har jag äntligen skapat en egen kursgård. i Vara, för det är ju här som man ska vara ;) Det blir en intressant vår, det började ju så bra i helgen som var med massor av fantastiska möten på mässan i Göteborg.

Om jag backar lite till trippen till Ukraina, det kan säkert vara en underhållande läsning att gå igenom sidan med min berättelse, det var snabba vändningar från att blivit det första bästa mediet en vecka så två veckor sedan åkte jag ut med buller och bång, till de flestas förvåning. Dock inte min, jag talade om redan när jag klev av bussen att jag visste att jag skulle åka ut, medan de andra skratta och såg mig som en favorit, och även om jag i stort sett grät varje dag där, av alldeles för mycket känslor som var i omlopp så grät jag inte då, inte förrän jag fick veta att jag inte fick ta med mig katten. Det var mycket den veckan, jag gjorde inte bra ifrån mig, jag fick besked att min ena häst blivit akut sjuk och skulle avlivas, två timmar senare att jag i sminket och skulle se på ett brutalt mord och berätta det för flickans mamma vad som hade hänt. Det var vad som kallas en dålig dag på jobbet, dock inte en dålig hårdag, för jösses vad de flätade mitt hår, och envisades med att måla dit ögonbryn och jag smet in på toaletten och försökte få bort dem. Min kortlek Prisma Tarot kom ut i samma veva, mina kunder här hemma fick den före mig, postgången till ett land utanför EU är inte smidig direkt. Men vad som var coolt var att den första personen jag spådde i min egna lek var Juliette Binoche (Varats olidiga lättja och Chocolate bl. a). Hon frågade om en egen session utanför kamerorna, att åka bil med henne, chaufförer och livvakter och upp i hennes svit var coolt, och lite udda för det var väl inte det jag tänkte när jag åkte till Ukraina.

Jag fick många vänner, från USA till Indonesien, höll mest ihop med Arra (5:a), Benedikt (3:a) och Veronica (8:a). Vi har himla trevligt mellan inspelningarna och vi upptäcker Kiev som är en fantastisk stad, ja, hela landet är imponerade, vilket folk, så jag är så ledsen för det som sker just nu. Som jag ser det är ukrainare ett starkt och stolt folk som inte ger sig inte ens i sista taget. Det är verkligen kontraster med här hemma, men mer frihet, mer närvaro och mer vänlighet. Och jag vill tillbaka, gå runt på Maidan, ta en kaffe, en glass, en pizza, promenera runt i affärer, bada men det blir ju inte samma sak som då. Men jag har vänner kvar där, bl. a producenten som tagit hand om Rushki och Jayc, som kom trea i programmet året innan och hans fästmö Svetlana, underbara människor och när det blir ro i landet så de kan resa ut så ska vi ha en gemensam kurs hos mig, då fjädrar anamma, för Jayc, han kan det där med änglar. Men du får väl läsa mer om äventyret och även se hur jag tog mig ut i tv för hela 53 miljoner (även om det på GPs löpsedel stor 46 miljoner, några miljoner hit eller dit, baggis. Så jag är tv-kändis i Ukraina, det anade jag inte för ett år sedan när jag fick förfrågan och inte heller att jag skulle vara bland Top 12 genom min mediala förmåga, och man kan tävla i medialitet så länge man inte tar det på blodigt allvar, en del ryssar gjorde det, så ibland var magin även i de mörkaste färger. En kväll hade någon smetat in en deltagares dörr med ruttna ägg och ritat magiska symboler, ja, alltid var det nåt. Jag upplever att vi i Sverige har en annan fas av andlig utveckling. Det är inte lika mycket svart magi, onda ögat och så, utan här är det mer betoning på tankens kraft, the Secret, attraktionens lag vilket tilltalar mig mer, kanske inte lika spännande. För hur mycket vi än söker andlighet så tror jag att alla vill ha det där oförklarliga, det mystiska, det skrämmande och att det finns något som kan ta makt över en, kampen om det onda och det goda där det goda ska övervinna. Själv så brinner jag som alltid för att inspirera, jag älskar när människor finner sin livskraft och använder den. Sedan att man alltid är sig själv, som när jag snusar, vägrar meditera och helt enkelt vara lite pragmatisk men ibland även uppe i det blå. Livet ska levas, det kanske du uppfattade om jag la kort för dig eller om du var på en av mina storseanser.

Nu efter mässan är det vardag igen, ja, även spåkärringar har sådana, sedan kan de se olika ut, för min del så innebär det att varva stall, hemskötsel, spådomar, skrivande, hundpromenader och kanske mest just nu pyssel med kursgården. Det är så himla kul då alla som kommer innanför dörrarna verkligen trivs och vill komma tillbaka. Och det är en del att fixa, förutom städning och matlagning som också ingår för min del så ska det planeras och när man kommer som kursare så ska man ha sin pärm med aktuella texter inför kursen, det tar också en del tid. Men det är så kul :) Jag har helt enkelt världens bästa tillvaro. Och det är tur att jag har en massa kurser uppbokade eftersom det tar ett tag till nästa mässa. Önskar dig en trevlig och Glad Påsk och använd mycket gult. För gult är färgen för självet, självkänsla, självförtroende, självmedvetande och så vidare och att ha integritet och en trygg personlighet det kan man ta sig långt på, ja, faktiskt hela vägen till ett medvetet liv som medium.