Archive for the ‘Hälsa’ Category

Klangmassage / Sound massage

Tuesday, September 30th, 2014

Vad är klangmassage efter Peter Hess?

iris1a

Klangmassage efter Peter Hess generar en möjlighet att slappna av och stanna upp i den pulserande vardagen.

Vilka effekter har klangemassage?

▪ Ger kroppen och själen en stunds vila.
▪ Harmoniserar och bygger upp livet istället för att bryta ner genom den stressade vardagstillvaron.
▪ Skapar en inre ro, spänningar och blockeringar kan släppas successivt och du hittar dig själv
▪ Ger klarhet i sinnet
▪ Genom klangskålarnas klang försätts cellerna och livsenergin i rörelse.

Hur går det till?

iris1b

Klangmassagen

Sessionen brukar börjar med en introduktionssamtal angående klientens allmänna hälsotillstånd som kvalitetssäkring så att klangskålarna ställs på rätt plats på kroppen.
Skålarnas olika ljudfrekvenser:
▪ Bäckenskål har en frekvens mellan 100-1000 Hz, beroende på vilken kläpp jag slår an den med.
▪ Skålen för leder (universalskål) har frekvens mellan 100-2800 Hz.
▪ Hjärtskålen har 200- 1200 Hz
▪ Olika hals- och huvudskålar har ännu högre frekvens
▪ Skålarna placeras inte genast på kroppen utan först görs en instämning av rummet med en speciell skål. Skålarna runt sängen spelas så att de bildas en klangkupol.
▪ Skålarna ställs på kroppen : Fotsulor– rygg – framsida. Som avslutning klingar en klangbåge över klienten. Klienten låter klangerna klinga ut och vilar sedan en stund i stillheten.
▪ Avslutningsvis kan man dela med sig av erfarenheterna och upplevelser under klangmassagen. Under behandlingen ligger klienten på en säng eller matta/filt i sina egna kläder. Ett behandlingstillfälle tar ca. 60 minuter

Inom vilka områden används klangmassage?

iris1c

Foto: Iris Krüger/Vita Raeda

1. Massage och sjukgymnastik
2. Terapi och psykoterapi, stresshantering
3. Homeopati (läkare och homeopater)
4. SPA, Wellness och kosmetik
5. Skolor och förskolor, sjukhus,nyfödda barn, hospice
6. Äldrevård, palliativ medicin, cancer
7. Funktionshindrade, autism, ADHD
8. Autoimminsjukdom, stressrelaterade sjukdom

Varifrån kommer klangmassagen?

▪ Grundaren av den moderna Klangmassagen och Klangterapin är Peter Hess, född 1941 i Tyskland. Ursprungligen diplomingenjör för fysikalisk teknologi började han intressera sig för olika orter med speciellt starka krafter i Wales och Nepal.

▪ Professor Wegners forskningsarbete runt klangernas påverkan på människan inspirerade Peters egna forskningar och ledde slutligen till bildandet av ’Institut für Klang-Massage-Therapie.’
▪ Numera omfattar institutet ett stort antal föreläsare som har utbildat över 3000 klangmassörer och –terapeuter. 2014 firas 30 års jubileum av klangmassagen!

Verksamhet finns i Tyskland sedan 30 år, Österrike, Schweiz, Polen, Ungern och sedan 2004 i Sverige och andra skandinaviska länderna.

“The sound of the singing bowl touches our innermost soul and brings
it into vibration. The sound breaks tension, mobilizes self healing forces and sets free creative energies.”
– Peter Hess, founder

Mer info om vetenskapligt forskning, effekter, stress studier på sjukhus och arbetsplatser mm. hittar du på www.peter-hess-institut.de (engelska)

Vad är det speciella med klangmassage?

▪ Den knyter an till de urgamla östliga kunskaperna om klangens läkande verkan. Befinner sig människan i sam-klang med sig själv och omvärlden kan hon/han i frihet skapa en harmonisk och inspirerande livstillvaro. Dessa kunskaper anpassade Peter Hess till den västerländska kulturen och ett modernt tänkande.

Vad kan jag påverka med klangmassage?

iris1d

▪ I vårt västerländska samhälle, där vi dagligen utsätts för stress, oro, prestationskrav, överbelastning, sorg, spänningar och osäkerheter har vi blivit oharmoniska vilket gör oss själsligt och fysiskt sjuka. Klangmassage kan återföra oss till den ursprungliga ordningen och harmonin och den erbjuder en väg till ett friskare liv. Därigenom kan kropp, själ och ande åter komma i sin ursprungliga harmoni och tillfriskna. Sinnet kan bli mer kreativ, fokuserad och i balans.

Med klingande hälsningar
Iris Krüger / www.vitaraeda.com
Dipl. Klangmassagemassör/pratiker PHI

iris1e

Ärade Ljusbärare!

Friday, August 15th, 2014

Är Du en ljusvarelse som ibland kämpar för att komma till rätta med händelser i Ditt liv, eller brottas med dagliga svårigheter som “att vara människa”. Som förkroppsligad människa, i strävan att lära Dig, har Du fått uppleva mycket, men glömmer ofta att Du har makten att skapa den värld Du verkligen önskar. På Din jordiska resa har Du upplevt prövningar och uthärdat smärta i form av saker som Du fått se, känna och gå igenom. Du har nu kommit till en vändpunkt i Ditt liv där Du inser att alla dessa händelser handlar om Dig själv och Din utveckling, genom denna insikt har Du nu tagit kontroll över Ditt liv och Dina känslor.

Genom Din känslighet har Du många gånger gett bort din kraft till andra, till auktoriteter eller till människor som tar utan tanke eller känsla. Detta energiläckge har ofta gjort Dig svag. Kom ihåg att Du är en ljusvarelse och Mästare som äger en enorm kraft. Du kan använda denna kraft genom att överlåta Dig ~ inte till andra utan till Gud och det Gudomliga inom Dig ~ Ljuset av Din eget Sanna Jag finns alltid i Ditt totala väsen. Du har alltid potential att förändra, genom att ta itu med det som finns inom Din kontroll och Ditt inre Själv. Varje justering och förändring som Du gör i Din tanke eller Ditt sätt att leva kommer att ge ringar på vattnet, dessa effekter kommer att spridas ut i universum och detta kommer att ändra Din innersta essens och karaktär för alltid.

Om Du Själv har denna enorma kraft, tänk då vilken kraft och potential som flera människor med samma mål och önskningar har, och hur denna kraft kan förändra vår värld till det bättre! Så ta kontroll, centrera, fokusera och gå in och bli ett med Dig själv och allt som handlar om Dig. Fråga Dig själv vad det är som Du vill ha ~ Vad är det som Du verkligen önskar? Vad är det som håller dig tillbaka, eller hindrar dig från att få det Du önskar? Sök inom Dig själv, inte omkring Dig. Undersök Ditt sinne, Dina tankar, Dina känslor. Titta djupt in i Ditt hjärta. Den verkliga förändringen kommer inifrån Dig, när Du förändrar Ditt inre kommer också Din yttre värld förändras, för allt är möjligt. Det är dags att komma ihåg hur Du flyger; Hur använder Du Dina vingar av ljus för att lyfta Dig Själv, Dina tankar, Dina känslor till en högre frekvens av energi och vibration? Lyft Dig till skyarna och känn hur Du med lätthet behärskar att ta Dig över berg och genom dalar när Du släpper taget om materiella ting, oro, problem och dramer. Du är en mästare, och det är dags att komma ihåg detta nu, arbeta med Dig Själv för att återställa Dig till Din sanning och balans som finns i Ditt magnifika väsen.

Golden StarCode Aktivering kan hjälpa Dig i arbetet av Ditt överlämnande till den högsta aspekten av Ditt väsen och övervinna allt som håller Dig tillbaka, så att Du på nytt lära känna Din helhet, fullkomlighet och enighet. Lär känna den sanna och härliga innebörden av kapitulation; om styrning av Ditt ljus och Din kraft som finns inom Dig, och hur Du använder Dina krafter för att segra över tvivel och negativitet. Golden StarCode består av spiralformade energier som harmoniserar med universum och dess högre frekvenser. I Dina celler finns en signatur som svarar an på denna frekvens av gyllene ljus. Denna spiralformade energi skapar en vibration som väcker Dina cellminnen och Din blåkopia som finns i Ditt DNA så att Du får tillgång till varje del av Dig Själv, Din styrka och balans. När varje fiber av allt Du är; varje atom, varje cell genomsyras av dessa härliga partiklar av ljus och kommer i kontakt med Ditt Högre Jag, då vet Du att Du är en perfekt och fullkomligt komplett Mästare/Varelse.
www.goldenstarcode.com

Med innerlighet

Angela

Att manifestera höga energier

Monday, May 5th, 2014

Först stort tack till alla inspirerande besökare som kom till oss på Göteborgsmässan i april. Som Reikiförbundets representanter samarbetade vi med gruppReiki och det var minst lika energigivande för oss som för alla de som provade på en behandling.

Genom mitt arbete möter jag ibland människor som öser ur sig en massa fantastiska andliga upplevelser med änglar och höga guider. Efter berättelserna finns ibland en undran om ”kan du lära mig något mer?” Just alla dessa berättelser får mig att misstänka att personen inte grundar energierna och integrerar dem i sin verklighet, och att de således fortfarande har en del att lära – som vi alla har.

När man integrerar energierna i sitt liv använder man dem på ett konkret sätt. Då är inte fokus på den inspirerande upplevelsen, för den är ju egentligen bara starten på manifestationen. Visst är det underbart att kanalisera höga, kärleksfulla, visa energier och vackra bilder, men ibland blir inte energierna jordade och personen ”svävar i det blå”. Visst kan vi sväva en stund i det blå och njuta av en underbar meditation, men det allra viktigaste syftet är att använda energin i sin verklighet sedan.

Då menar jag inte bara att sprida vackra ord och hjärtan, utan att verkligen låta energin ha inflytande i det du gör och den du är. Att kanalisera höga energier betyder inte automatiskt att man är högt utvecklat andligt och personligt. En del har mycket arbete kvar med sitt ego till exempel.

Det finns däremot många som kommit långt i sin andliga och personliga utveckling, men som ändå inte ser sig som andliga för att de inte mediterar och förmedlar ”inspiration ovanifrån”. Istället manifesterar de höga energier automatiskt utan att fundera på det. De följer sin inspiration och sitt hjärta. De styrs inte av rädslor utan bär med sig en inneboende människokärlek, harmoni och trygghet som de kan förmedla till andra och manifestera i sina handlingar, sina mål och i sitt arbete.

Att manifestera energierna innebär att agera och följa inspirationen och vägledningen. Det kan vara något så vardagligt som att ringa en bortglömd vän, att rensa bland sina saker eller att börja äta hälsosammare, men också att reflektera över sina egna beteenden och uppnå nya lärdomar och insikter.  Det kan handla om större saker som att säga upp sig från ett jobb där man vantrivs, vilket innebär att man tar ansvar för sitt liv och inser att det är andra uppgifter man är här för att göra.  Det kan också vara att följa sina idéer och vägledning att ta tag i större projekt som att bilda en förening, starta en välgörenhetsinsamling etc.

Framför allt tycker jag det är viktigt att om man är en representant för höga kärleksfulla energier, då bör man sträva efter att manifestera dem i sitt bemötande till andra människor. Ingen är felfri och perfekt – men just därför är kärlek, ödmjukhet och tolerans viktiga energier att manifestera i den vardagliga verkligheten. Då finns inte plats för fördömande och kritiskt nedvärderande. Lev den höga vibrationen som kommer till dig!

Reiki som livsstil & på Livsstilsmässan

Monday, March 10th, 2014

För 10-15 år sedan brukade jag vara med på hälsomässorna i Borås, men det var inte för att marknadsföra mig själv utan med huvudsyfte att marknadsföra Reiki som en energimedicinsk metod. När besökare som provat på ville få mer behandling eller gå en kurs hänvisade jag alltid till andra. För på den tiden höll jag inte kurser och jag erbjöd heller inte Reikibehandlingar professionellt efter att jag tagit min sjuksköterskeexamen. Då kände jag mig inte så säker på att Reikin var tillräckligt vetenskaplig och dokumenterad och ville inte förlora legitimationen direkt. Numera är min övertygelse att Reiki mycket väl faller in under “vetenskap och beprövad erfarenhet” för att allmänt öka välbefinnandet – om man inte lovar specifika resultat!

Det var fantastiskt roligt på mässorna att få ge smakprov på energimedicin till alla dem som var öppna för att testa denna “osynliga och mystiska” metod. Allra roligast var när vi var flera som gav gruppbehandling på mässan. Resultatet snabbades upp och åskådarna kunde se att det var en metod som var enkel och som passade många - inte bara några få utvalda.

Det var på en av dessa mässor på Grand i Borås som jag lärde känna Ravi och vi samarbetade i några projekt. Vi träffades även med familjerna och våra jämnåriga flickor kunde leka tillsammans. Ravi strålade av kreativ och positiv energi och när jag träffade Sanya märkte jag att det sprudlade lika energiskt kring henne! Denna energi förstod jag att Sanya har förvaltat väl när vi träffades igen förra året och jag kunde se att Livsstilsmässan i Göteborg blivit ett uppskattat och väl etablerat evenemang. En vecka innan Livsstilsmässan fick jag syn på deras annons. Då hade jag bott i Göteborg ett år och blev påmind om att det vore roligt att börja vara med på mässor igen. Så jag mailade Sanya och frågade om det fanns någon plats kvar. Hon ringde inom fem minuter och trollade fram en plats. :)

Det var riktigt roligt. Jag var ensam, men ändå inte ensam, för hela dagen var det fullt upp av besökare som ville prova energibehandlingar. Så nu är jag igång igen och ska vara med på nästa mässa också. Denna gång har jag engagerat kollegor, men de flesta ideellt arbetande, så vi ska samarbeta under Reikiförbundets namn. Vi vill sprida Reikin som är ett fantastiskt energiredskap som kan vara till hjälp med så mycket. Många har vittnat om att livet totalförändrats sedan Reikin kommit in i deras liv – de har bytt livsstil. Det handlar inte bara om att må bättre fysiskt och psykiskt. Jag brukar lägga till en dimension till när jag förklarar vad som kan förändras efter en energibehandling: den sociala dimensionen. Reikin kan alltså skapa förändringar inom flera områden och kan gradvis leda dig in på en ny hälsosammare livsstil. Nästa gång kommer jag att förklara mer kring detta.

Så fortfarande är huvudsyftet att marknadsföra Reiki, både som energimedicinsk metod och som en livsstilsmetod. Fast helt ärligt måsta jag nu tillägga att jag inte bara är med på mässan för att marknadsföra Reiki, utan självklart också företaget Secourong Förlag & Energibehandlingar där jag numera välkomnar både elever och klienter!

Mossan

 

Två helt fantastiska dagar

Friday, November 15th, 2013

I fredags, den 8:e november, åkte jag med, i en hyrd buss från Göteborg med destination Stockholm för att delta i  de båda eventen ”En afton med Eckhardt Tolle” på fredagskvällen och ”Awakening Sweden” på lördagen. Båda eventen hölls på City Conference Center, med enormt fina och påskostade lokaler och exklusiv inredning. Det kändes så lyxigt att få slå sig ner i sköna fotöljer och få njuta av det som framfördes från scen.

Jag och tre väninnor bodde på Zinkendamms Vandrarhem och där var det också väldigt hög standard för att vara vandrarhem. Det var mer som ett hotell med jättegod frukost på morgonen, till exempel.

Att få sitta och lyssna till Eckhardt Tolle live, var fint! Han är verkligen enkel i sin framtoning, men med en visdom av stort, stort djup. Vi fick skratta många gånger, när han berättade om episoder, vi kunde känna igen oss i och han hjälpte åhörarna att se det, många gånger, komiska i hur vi bygger upp problem i våra hjärnor. Problem, som egentligen är hjärnspöken konstruerade utifrån rädsla för en framtid, som inte finns.

Han berättade bland annat om en lärare vars elev frågade honom om vad Zen är och om läraren kunde förklara det för honom. Läraren svarade ingenting men satte plötsligt upp ett finger i luften och spände ögonen i lärjungen, under total tystnad. Meningen var att det är i den tysta närvaron, det högsta finns. Det såg så roligt ut när Tolle illustrerade hur läraren gjorde och när vi åkte hem i bussen nästa kväll, tittade vi ofta på varandra med uppspärrade ögon med ett pekfinger i luften. :)

Tolle talade om att vara tacksam för allt som händer och inte klaga, vilket blir en verklighet när en människa får vara med om ett andligt uppvaknande. Över 2 000 personer var samlade och i vimlet kunde man urskilja en och annan kändis.

Höjdpunkten på resan var ändå lördagen, då vi, på förmiddagen, återvände till samma lokal, den här gången för att få ta del av 9 Oneness -meditatörers energiöverföring. Vi fick lyssna till underbar vokalsång och musik dessförinnan och som en ytterligare förberedelse leddes vi in i en chakrameditation. Den kände tolkaren av Mayakalendern, Carl Johan Calleman föreläste också om hur det nu sker ett globalt skifte i medvetandet och att det inom några år kommer att omfatta hela mänskligheten med befrielse från lidande som följd.

Att vara med om en Oneness Meditation eller OM, som det förkortas, upplevs olika för olika människor och kan också vara olika från gång till gång. Det jag upplevde är svårt att beskriva i ord, men mitt hjärta rördes och jag kände kärlek och tacksamhet över att få vara där. Det sker neurobiologiska förändringar i den fysiska hjärnan på så sätt att man blir mer och mer befriad från fångenskap under tankarnas tvångsmässiga upprepningar. Det blir stilla inombords och man använder tankarna konstruktivt när det behövs utan att identifiera sig med dem, som om de vore JAG.

Tidigare upplevde jag ofta att tankarna tog över mig på så sätt att jag kunde älta samma saker om och om igen. Nuförtiden observerar jag tankarna och upplever hur de lever sitt eget liv. Det finurliga är att när jag riktar medvetandet mot tankarna, upphör deras frenetiska aktivitet och det blir stilla inombords. Sinnet kan liknas vid en tjuv som är i färd med att stjäla i ens hus. Det som behövs för att tjuven ska upphöra med sin verksamhet är att denne blir sedd, precis som i fallet med att sinnet eller tankarna, The Mind, blir observerat av det högre medvetandet.

Det ligger en stor befrielse i att SE.

Jag är jätteglad för att jag gjorde den här resan! Du kanske också var med på något av eventen?

På vägen hem i bussen, var jag så lycklig att jag bara kunde skratta :)

Detta är några av de 9 meditatörerna. Stor kärlek!

Detta är några av de 9 meditatörerna. Stor kärlek!

———————————————————————————————————

Nu är det 18 anmälda till initieringsdagen i Deeksha, vilket är såååå roligt! Dagen hålls i Frufällans Församlingshem utanför Borås och skulle du vara intresserad av att få info om kommande kurser, kan du maila mig på rosie.carlmark@gmail.com

Med önskan om all välsignelse i ditt liv!

Rosie

 

Indien igen!

Wednesday, October 23rd, 2013

Nu är jag verkligen förvånad: Jag var till Indien i en hel en månad, december – januari i år, på en andlig retreat, så kallad Deepening och aldrig trodde jag väl att jag skulle kunna åka tillbaka igen efter bara 11 månader! Så ser det i alla fall ut att bli och jag är både överraskad och tacksam.

Amma och Bhagavan, som grundat Oneness University bjuder denna gång in till en kurs som blir den första i sitt slag och som handlar om att nå ännu djupare i sitt inre. Det blir mer och mer tydligt för mig att allting sker automatiskt och om saker och ting är meningen att de ska hända, händer de utan ansträngning. Som sagt, var jag inte alls inställd på att göra denna långa resa ännu en gång eftersom jag ju relativt ”nyss” var där, men plötsligt föll saker och ting på plats och nu är biljetten bokad.

När jag ser på det så här i efterhand, ser jag att jag helt enkelt inte tillät mig att känna efter om jag hade längtan efter att komma med på den här kursen, tillät mig inte att ha längtan efter att återigen få återse templet och mitt kära Indien, så pass nära den andra fantastiska resan jag fick göra i början av året. Det var väl ändå att begära för mycket av ”Universum”? J Till och med lite ansvarslöst, med tanke på alla uppgifter jag har att sköta här hemma, var det en liten röst som påpekade.

Sen läste jag, på nätet, hur platserna i den skandinaviska gruppen var fyllda och att alla platser på det campus som kallas GC2 var upptagna, så om det fortfarande var någon som ville vara med på kursen, hade man bara tre dagar på sig att anmäla sig och då skulle man få bo i det rätt mycket dyrare campus 3. En liten tagg stack till och jag började känna att det hade allt varit underbart att få vara med. Sedan råkade jag läsa en tydlig och enkel information om de olika steg man behövde ta för att ansöka och skaffa visum och plötsligt kände jag hur starkt jag önskade att få åka. Men det skulle bli för kostsamt för mig.

Av en, till synes, tillfällighet skickade jag iväg ett meddelande till en god vän på Face Book, om att jag börjat känna mig intresserad av att åka, trots allt. Vännen träffade jag på den Deepening som var i december/januari och Lisa, som hon heter svarade att hon hade börjat känna detsamma, men att det kanske var för sent. Lisa bor i Frankrike, men var med i den svenska gruppen, eftersom hon är svenska, sist vi var nere och vi hittade en stark samhörighet direkt.

Hon sa att hon inte hade ekonomisk möjlighet att bo på campus 3 och att hon nu lämnade över allt till den högsta intelligensen. Jag kände mig verkligt inspirerad av kontakten med henne och skickade iväg ett mail till Indien och frågade om de inte hade någon plats till oss på något billigare ställe och döm om min häpnad när det kom ett svarsmail att det blivit två platser lediga på GC2 och att vi var välkomna dit! Så på den vägen är det nu.

Jag gick in på nätet och sökte billiga flyg och hittade ett med Emirates Airlines för under 6 000 kronor från Köpenhamn. Visserligen får jag åka tåg till och från Danmark men det är det värt.

Jaa, livet är spännande. Det är bara att hänga med i svängarna! När jag kommer tillbaka kommer jag att ha ett endags-event, i mitten av januari 2014, där jag berättar om resan och förmedlar den andliga upplevelsen, som jag vet kommer att bli extraordinär!

Innan dess kommer jag även att hålla en initierings-dag i Deeksha. Det blir den 5 januari 2014 och så här ser infomationsbladet ut:

Välkommen till en dag i ljusets och kärlekens tecken!

Det är en glädje för mig att kunna meddela att söndagen den 5 januari 2014 kommer det att hållas en initieringsdag för dig som vill bli Deekshagivare.

Att få vara ett redskap för Deeksha är en stor gåva, som förändrar alla aspekter av livet till det bättre. Den transformerande energin går djupt ner i det undermedvetna och skapar neurobiologiska förändringar i den fysiska hjärnan som en förberedelse för ett uppvaknande till den vi verkligen är: Medvetande, Existens och ren Salighet! J Hjärtats kärlek väcks och enhetskänslan med allt levande fördjupas mer och mer.

Du blir certifierad att ge både ”hands ondeeksha” och ”intentdeeksha” vilket innebär att kunna ge Deeksha för projekt och önskningar samt kunna skicka Deeksha på distans. Min tacksamhet för denna välsignelse har inga gränser när jag tänker på alla de fantastiska förändringar som skett i mitt liv sedan jag själv blev initierad Deekshagivare 2011!

Vi börjar klockan 9.30 på morgonen och håller på till klockan 18.00 på kvällen. Egen lunch tas med samt yogamatta, filt och kudde. Ta även med ett par frukter, ett nytt litet tygstycke samt en snittblomma för Pujaceremonin.

Vi kommer att hålla till i Timmele stationshus, andra våningen.

Kursavgift 500 kronor

Har du anledning att betala en annan summa pratar du med mig så kommer vi överens. :)

Varmt, varmt välkommen!

RosieAnanda

Bekräfta gärna din anmälan till:

rosie.carlmark@gmail.com

Med önskan om att du också låter Livet ”dansa dig”, så att ditt hjärtas innersta längtan uppfylls!

Rosie

Att känna in det dolda

Thursday, October 17th, 2013

Vad menar jag med att känna in? Jo, alla har vi en förmåga att känna in andra människor, djur och växter. Vi kan också känna in vad det är för energier som influerar i ett rum, hus eller på en plats. Förmågan att känna in kan variera, en del människor har en hög grad av känslighet och kan på ett mycket påtagligt sätt känna in och uppleva dessa känslor i den egna kroppen. Andra kan förnimma och få en medvetenhet om vad det är för känsla eller energi som existerar i omgivningen utan att behöva ta in och uppleva känslan eller energin fysiskt. Sedan finns det dem med barriärer som inte känner någonting.

Jag får ofta höra av dem som upplever sig ha en minskad förmåga att känna in energier och känslor att de gärna önskar sig mer av denna färdighet. Råkar man vara en av dem som har en medfödd känslighet finns det ofta en bedjande önskan av att bli befriad från detta oändliga omlopp av energier som ständigt gör sig påmind i kropp och själ.

Själv tillhör jag den kategori av människor som har en medfödd förmåga att känna in de energier som cirkulerar i min närvaro, något som stundtals varit mycket påfrestande både fysiskt och psykiskt. Att jag upplevde det jobbigt berodde på att jag länge var omedveten om att jag hade denna förmåga. För mig var det en gåta att förstå hur en stark känsla av oro eller rädsla plötsligt kunde dyka upp i från ingenstans eller hur jag helt utan förvarning kunde känna en smärta av ilska, hat eller sorg i mitt bröst. Jag förstod inte heller varför jag på vissa platser kunde känna en obehaglig kyla skölja över min kropp när andra passerade förbi helt obehindrat. Med alla dessa känslor som dagligen huserade i min kropp visste jag knappt vad som var in eller ut, upp eller ner. I många år skämdes jag för min känslighet och ansåg mig själv som en svag och hjälplös människa. Det var först när jag insåg att jag upplevde och uppfattade världen på ett annorlunda sätt än andra som jag sakta men säkert lärde mig att hantera dessa energier och känslor som ständigt uppdagades i min kropp.

Det var genom denna bearbetning som jag började inse att min känslighet faktiskt var en styrka. Med denna fantastiska gåva har jag förmågan att kunna bemöta människor utifrån det känslomässiga plan som de befinner sig på. Tack vare min känslighet kan jag känna in de känslor som hindrar människor att gå vidare. Jag kan på så vis hjälpa dem att förlösa och släppa obehagliga känslor som är energikrävande och betungande. Det är först ske när vi befriat oss från det gamla som vi kan ta in det nya och höja vår frekvens. För mig är det en stor ära och tacksamhet att få vara delaktig denna förändringsprocess. Utan min känslighet hade det aldrig varit möjligt att få tjäna andra i ett högre syfte.

För Dig som är intresserad att själv få tjäna i ett högre syfte är varmt välkommen att delta på mina kurser där vi arbetar med oss själva på ett djupare plan för att sedan kunna förankra och manifestera denna högre frekvens i våra kroppar och på så vis även öka genomslagskraften av denna frekvens på vår jord.

Väl mött!

 Med innerlighet, ljus och kärlek

Angela

 

Att vara med det som är

Wednesday, October 16th, 2013

Det är faktiskt fantastiskt att bara vara med det som är just nu, vare sig det är storm eller solsken. Det är hemligheten med att leva ett lyckligt liv, vill jag påstå. Att inte döma det som är, som vare sig bra eller dåligt. Är det så att jag just nu dömer något, kan jag vara med det också och se hur det finns en dömande personlighet där, som inte är jag, utan som är ett mönster som är vant att döma och bedöma saker och ting. Sätta etiketter och sätta in i fack. Och då får det vara som det är. Det räcker att SE det. Det är JAG som ser, ett Jag som är ett högre medvetande. Ett JAG som inte dömer att det lilla jaget dömer. J

Jag tycker det är så fascinerande detta att allt det jag upplever, varje dag, är sidor av mig själv som visar sig och de är egentligen varken bra eller dåliga. De bara är.

Fördenskull är det inget fel i att ha önskningar, men önskningarnas uppfyllelse avgör inte graden av lycka. Uppfylls inte önskningen på det sätt jag velat, är det också som det ska vara, på grund av alla parametrar som påverkar saker och ting. Jag har upplevt att när jag önskar i tacksamhet över att universums levande intelligens uppfyller min önskan på det bästa sättet för alla inblandade, infinner sig ett lugnt varande med det som är.

Idag har jag suttit hela dagen och skrivit på min självbiografi. J Är man 60 år kan man skriva sin självbiografi, tycker jag. Städningen och vedhämtningen (jag har 10 kubikmeter ved, som ska bäras in, innan vintern) har fått stå tillbaka för mitt skrivande idag och det känns bra att bara vara med det som är just nu. Städningen finns kvar och det gör också veden. Det har alltid funnits en glädje i att berätta hos mig och det finns det säkert hos många, men jag känner att jag behöver få berätta om mitt eget liv, innan jag kan börja skriva berättelser om påhittade figurer även om jag vet att i fantasin visas också bara vårt eget inre. Jag har haft sådan tur, för en författare anmälde sig till en av mina kurser och nu ska vi göra ett byte på så sätt, att hon läser mitt manus och ger respons och i gengäld får hon gå kursen gratis.

Livet älskar oss alla. Livet är dansören och du är dansen, som Eckhart Tolle skriver.

All kreativitet och varande i det som är, till dig!

Rosie

Carpe diem!

Friday, September 27th, 2013

Livsglädje! Att definiera detta ord är omöjligt eftersom innebörden av livsglädje skiljer sig för varje unik individ. Det jag kan ge Er är min definition av vad livsglädje betyder för mig. Jag har under två Hälsa- och Livsstilsmässor fått den stora äran att möta underbara människor som gett mig nya erfarenheter och perspektiv på livet. Vad är det för speciellt jag känner med dessa möten? Jo, varje unik individ som jag mött under dessa mässor har öppnat sina hjärtan och berikat mig med deras livserfarenheter. De har berört mig lika mycket som jag berört dem. Denna känsla av utbyte där man känner en samhörighet på ett högre plan är så enormt glädjefullt. Glädjen som uppstår vid dessa stunder av gränslös samhörighet får mitt hjärta att fyllas av renaste kärlek. En kärlek som omvandlas till flytande guld och sprider sig i kropp och själ med en kittlande värme och upprymdhet.

Att beröra en annan människa på djupet och få dem att se sina unika förmågor är ett elixir som får mig att känna en enorm livsglädje av lycka. Tillåtelsen att få beröra andra är något jag bär med stor respekt och vördnad. Alla har vi olika gåvor, min gåva är mina känslor. Min känslighet är en stor hjälp för mig för att kunna få en förståelse av andra människors situation och känslor. Utan denna gåva skulle det varit en omöjlighet för mig att beröra andra, det skulle också vara omöjligt att känna glädjen som denna beröring ger. Därför är jag oerhört tacksam för min känslighet som leder mig till möten på djupare plan där jag fylls av denna livsglädje, kärlek och upprymdhet.

Jag är också tacksam för de aktörer som möjliggör att dessa Hälsa- och Livsstilsmässor kan äga rum. Med stor action och kärlek ger de oss deltagare såväl utställare, föreläsare och besökare ett gyllene tillfälle att mötas, glädjas och utvecklas. Carpe Diem! Så jag fångar återigen detta unika tillfälle genom att besöka helgens Hälsa- och Livsstilsmässa i Halmstad, vem vet kanske väntar där mig nya möten och ännu mer livsglädje!

Väl mött!

Med innerlighet, ljus och kärlek

Angela

Hälsa och Livsstilsmässan 2013 i Huskvarna och Borås

Monday, September 23rd, 2013

En härlig helg!

Så var det dags igen för tredje helgen i rad att iordningställa sin monter på Hälsa och Livsstilsmässan i Folkan i Borås. Med alla grejer fortfarande packade från förra Hälsa och Livsstilsmässan i Husqvarna, gick det lätt att få med sig allting även denna gång. Stämningen bland mässutställarna har varit så fin under alla tre helgerna, tycker jag. Inget revirtänkande, utan öppenhet och hjälpsamhet. Vi är ju alla där i Hälsans tecken och det befrämjar en positiv attityd.

På söndagen kom jag lite tidigare och ”bytte” konsultation med en dam, som gav Tarottolkningar. Jag köpte själv en kortlek på Hälsa och Livsstilsmässan i Husqvarna och min fråga nu var om även jag skulle kunna vägleda människor med kortens hjälp. Till min glädje kom svaret ”Framgång” upp och det var ingen tvekan om att jag ska använda korten. Det är så roligt för varje dag kommer det träffande och pricksäkra små vägledningar och bekräftelser från gudinnekorten i min kortlek. Det är ju vår egen inre intuition som tar ”rätt” kort varje gång och det är fascinerande hur det stämmer!

Annars är det väldigt inspirerande att ta sig en liten paus och gå och titta hos de andra utställarna och alltid hittar man nå´t nytt och spännande. Att få Atlaskotan tillrättalagd är väl det häftigaste, hittills, måste jag säga. Om 5 veckor ska jag tillbaka för en andra behandling och sedan ska kotan vara fixerad. Jag känner redan hur nacken är befriad från den spänning som var där tidigare och det leder i sin tur till att huvudvärk försvinner, benen är lika långa med samma belastning på båda. Vid undersökningen visade det sig att jag gått med en snedbelastning på 5 kg (!) på vänster ben. Det finns massor med besvär som kan ha sin orsak i att atlaskotan inte ligger där den ska, bland annat Tinnitus. Jag gör gärna reklam för hemsidan www.atlaskotan.net  :)

Runt handleden vilar nu även ett armband med ”Skalär Frekvensenergi och Schumanvågor” inbäddade i ett hologram i armbandet. Fråga mig inte vad de där orden betyder, jag kände bara att något mycket positivt hände i kroppen när jag fick på mig det här hologrammet; hela kroppen blev lugn och tung och kontakten via fötterna med underlaget kändes påtagligt. Enligt terapeuten balanseras kroppens elektriska fält och man jordas effektfullt, vilket jag tydligt kunde känna.

Förutom mina ögonspeglingar i Rayidmetoden hade jag glädjen att få hålla två Satsang och för varje gång känns det hur Livets Närvaro flödar när vi öppnar oss för den. Det var så fint att få dela med sig av den erfarenhet jag fått under det senaste året, erfarenheten av att vi är så mycket mer än ett litet jag i en fysisk kropp. Tack vare Deekshan kunde jag få vara ett redskap, så att åhörarna fick uppleva sin egen inre frid och storhet och det var underbart att höra deltagarna dela med sig av erfarenheten efter Deekshan. Flera anmälde sig till dagskursen den 4 januari, 2014 då man blir initierad Deekshagivare själv.

Här är en bild från Qi Gong – uppvisningen nära min monter. Vackert <3

 rosie9

 

All frid och glädje till dig

Rosie