Archive for the ‘Livsstilsmässan’ Category

Den fria viljan

Thursday, February 19th, 2015

Återigen mina vänner har vi möjligheten att mötas och ta del av varandras visdom och kunskaper på Livsstilsmässan i Göteborg. Mässorna har för mig varit ett fantastiskt forum att möta nya människor. I varje möte finns ett genuint givande och tagande, vilket haft en stor inverkan på mig och min fortsatta utveckling.

Fler människor börjar i allt större omfattning att söka sig till olika forum för att få mer förståelse och insikt om sig själv och sitt inre sanna jag. Om vi ser hur Jorden och mänsklighetens utveckling gestaltar sig idag kan vi konstatera att mänskligheten befinner sig i ett paradigmskifte där det sker en övergång från omedvetenhet till ökad medvetenhet om Kosmos och dess lagar. Denna förändring innebär att människan måste välja väg genom sin fria vilja. Ingen varelse i detta Universum har rätt att påverka eller påtvinga andra sin egen uppfattning och tro. Allt vi gör måste ske på basis av egen fri vilja, vilket i sin tur innefattar att alla måste ta ansvar för sina handlingar. Det vi sår kommer vi att skörda i detta eller nästkommande liv. Det finns ingen som kan fly undan ansvaret för sina handlingar. Allt det vi gör har en konsekvens som påverkar våra liv i positiv eller negativ riktning.

I sökandet efter vår inre sanning tror vi ofta på alla slag budskap och information som sprids i vår sfär utan att kontrollera dess källa. Det finns dem som under täckmantel av andlighet och kosmisk utveckling försöker finna nya vägar för att förhindra mänsklighetens kosmiska framåtskridande på Jorden. Med vilseledd information kan de hålla människan omedveten om de kosmiska lagarna, vilket hindrar människans frigörelse från gruppmedvetande och kontroll. Genom detta förfarande lyckas de lägre krafterna utöva kontroll över människan. Ur ett helhetsperspektiv kan dessa negativt influerande krafter inte påverka eller avgöra mänsklighetens öde. Jorden och mänskligheten besitter betydligt mycket större krafter än vad vi kan förstå. Faktum är att det faktiskt är vi och våra oanade krafter som skrämmer dem.

Det är av stor betydelse för vår fortsatta utveckling att vi människor blir medvetna om de energier och krafter som styr våra liv. Utan förmågan att urskilja är det lätt att fastna i olika fällor som det kan ta flera år eller åtskilliga inkarnationer att ta sig ur. Därför är det mycket viktigt att vi lär oss urskillning för att kunna skilja ”agnarna från vetet”. För att bäst kunna bedöma vilka krafter som står bakom den information som förmedlas till oss av olika människor är att ”känna in” informationens kvalité. De som verkar för ett högre syfte visar ofta moral och ansvarstagande. Dessa själar kritiserar inte andra, de är kärleksfulla som genom upplysning och vägledning verkar för människors frigörelse från materiens och sinnenas bundenhet. Alla som verkar för splittring är instrument år negativa krafter.

När vi våra följer hjärtan och dess inre vägledning lär vi oss att urskilja. Hjärtat talar alltid sanning. Men viktigast av allt är när vi lär oss att genomskåda ….Döm aldrig! Vi vet inte vad dessa själar varit med om och vilka omständigheter som gjort att de blivit offer för dessa negativa influenser. Att bemöta det negativa med fred, ljus och kärlek gör oss fria, vilket hjälper oss att vibrera i en högre frekvens av medvetenhet. I denna högre frekvens kommer vi inte längre att påverkas av lägre frekvenser. Det är när vi alla och en var kan ansvara för tankar, känslor och handlingar som vi har möjlighet att lyfta och befria oss själva. Om vi sedan väljer att samarbeta med andra ljusvarelse med liknande syfte kommer vi med ljusets kraft att lyfta jorden och hela mänskligheten. Det är vi som påbörjat denna inre resa av ökad medvetenhet, balans och harmoni som genom samverkan och gemensamma krafter bidrar till denna energivåg av kärlek som banar väg till detta medvetandeskifte som sker på jorden just nu.

Med Innerlighet, Ljus & Kärlek

Angela

Hälsa och Livsstilsmässan 2014 i Göteborg, 6-7 september

Wednesday, September 3rd, 2014

Åter igen samlas vi hundratals människor som har upptäckt eller börjar upptäcka att det finns något mer än det vi kan se och ta på. Människor med positiva förväntningar och förhoppningar, människor som vill påverka sitt liv och andras liv och göra det bästa av det. Trots myllret och trängseln skapar denna upplyftande och kreativa energi en så härlig atmosfär och glädje på dessa Livsstilsmässor.

Vi  har med oss många gåvor till jordelivet. Förutom Moder jords resurser och vår fysiska kropp har vi alla fått unika talanger som ska utvecklas och vara till nytta och glädje för oss själva och våra medmänniskor. Dessutom har vi alla en viktig gåva med oss som vi allt för ofta glömmer bort – en inre guide. En guide som ska visa vilken väg som är den bästa för just dig. Det är den viktiga energilänken till ditt Högre Jag, som vet ditt högre syfte. När du mediterar kalla då på ditt Högre Jag, eller ”gå upp” till ditt Högre Jag. Båda sätt fungerar, så gör så som passar dig bäst. När du känner Högre-jags-energin komma till dig kan du ställa frågor och be om vägledning. Svaren kan komma i form av bilder, ljud, dofter, tankar och/eller känslor. Lita på det som kommer. Bara slappna av och ta emot. Vänta med analyserandet tills efteråt. Skriv gärna ner allt som kommer under meditationen. Det kan göra det lättare att slappna av och släppa hjärnan, för ofta börjar hjärnan jobba direkt: ”måste komma ihåg detta”, ”men det kan inte vara möjligt!”, ”syftar detta på mitt jobb?”, osv. Det går bra att skriva på ett stort papper (eller t.o.m. på dator) även om du blundar.

Energilänken till ditt Högre Jag finns naturligtvis kvar I vardagen, när du inte är i meditativt tillstånd. Vi har vägledning hela tiden – genom hjärtat. Gör det som skapar lyckokänslor. De kloka valen sker när du lyssnat till ditt hjärta. I två veckor till ligger det ute en intressant dokumentärfilm om detta ämne: Hjärtat – en pump med känslor?[http://www.svtplay.se/video/1090446/hjartat-en-pump-med-kanslor]

Precis som i våras står några kollegor och jag I Reikiförbundets monter och erbjuder Reikibehandlingar. Vi har en föreläsning båda dagarna: ”Reiki –  en säker och beprövad metod för naturlig läkning och personlig utveckling.”

Välkomna!
Mossan

 

Att manifestera höga energier

Monday, May 5th, 2014

Först stort tack till alla inspirerande besökare som kom till oss på Göteborgsmässan i april. Som Reikiförbundets representanter samarbetade vi med gruppReiki och det var minst lika energigivande för oss som för alla de som provade på en behandling.

Genom mitt arbete möter jag ibland människor som öser ur sig en massa fantastiska andliga upplevelser med änglar och höga guider. Efter berättelserna finns ibland en undran om ”kan du lära mig något mer?” Just alla dessa berättelser får mig att misstänka att personen inte grundar energierna och integrerar dem i sin verklighet, och att de således fortfarande har en del att lära – som vi alla har.

När man integrerar energierna i sitt liv använder man dem på ett konkret sätt. Då är inte fokus på den inspirerande upplevelsen, för den är ju egentligen bara starten på manifestationen. Visst är det underbart att kanalisera höga, kärleksfulla, visa energier och vackra bilder, men ibland blir inte energierna jordade och personen ”svävar i det blå”. Visst kan vi sväva en stund i det blå och njuta av en underbar meditation, men det allra viktigaste syftet är att använda energin i sin verklighet sedan.

Då menar jag inte bara att sprida vackra ord och hjärtan, utan att verkligen låta energin ha inflytande i det du gör och den du är. Att kanalisera höga energier betyder inte automatiskt att man är högt utvecklat andligt och personligt. En del har mycket arbete kvar med sitt ego till exempel.

Det finns däremot många som kommit långt i sin andliga och personliga utveckling, men som ändå inte ser sig som andliga för att de inte mediterar och förmedlar ”inspiration ovanifrån”. Istället manifesterar de höga energier automatiskt utan att fundera på det. De följer sin inspiration och sitt hjärta. De styrs inte av rädslor utan bär med sig en inneboende människokärlek, harmoni och trygghet som de kan förmedla till andra och manifestera i sina handlingar, sina mål och i sitt arbete.

Att manifestera energierna innebär att agera och följa inspirationen och vägledningen. Det kan vara något så vardagligt som att ringa en bortglömd vän, att rensa bland sina saker eller att börja äta hälsosammare, men också att reflektera över sina egna beteenden och uppnå nya lärdomar och insikter.  Det kan handla om större saker som att säga upp sig från ett jobb där man vantrivs, vilket innebär att man tar ansvar för sitt liv och inser att det är andra uppgifter man är här för att göra.  Det kan också vara att följa sina idéer och vägledning att ta tag i större projekt som att bilda en förening, starta en välgörenhetsinsamling etc.

Framför allt tycker jag det är viktigt att om man är en representant för höga kärleksfulla energier, då bör man sträva efter att manifestera dem i sitt bemötande till andra människor. Ingen är felfri och perfekt – men just därför är kärlek, ödmjukhet och tolerans viktiga energier att manifestera i den vardagliga verkligheten. Då finns inte plats för fördömande och kritiskt nedvärderande. Lev den höga vibrationen som kommer till dig!

Ljuset finns i djupet av mörkret

Tuesday, April 8th, 2014

Nästa helg, 12-13 april, är det Hälsomässa i Göteborg och det ska bli så roligt att vara med ännu en gång!

I min monter kan man få en Rayid irisdiagnos, vilket innebär att jag tittar in i dina ögon med en lupp och läser av de olika mönstren i iris. Det är som ett helt landskap där inne! Ögonen kallas, inte för inte, för själens spegel och det är alltid lika spännande att få ta del av den information som kommer fram. Det kan till exempel vara information om relationer, yrkesval eller speciella gåvor du har.

Hoppas du har möjlighet att komma till mässan! :)

Annars vill jag bara helt kort berätta om en upplevelse jag hade den här morgonen när jag satt i meditation och kontemplation över hur helheten finns i delarna och delarna finns i helheten. Du vet, det där om att lika mycket som vattendroppen finns i havet, finns havet i vattendroppen.

Jag började betrakta mörkret bakom ögonlocken och ju mer intensivt jag såg det desto mer såg jag hur mörkret var uppbyggt av tusentals små prickar av … LJUS!

Wow! Jag såg på ett mycket konkret sätt hur ljuset finns i mörkret.

Sedan förändrades mörkret på så sätt att jag började se nyanser av ljusare partier i mörkret och plötsligt började de ljusare och mörkare partierna ”dansa” med varandra i en böljande rytm. Vackert att följa med i och lugnande på samma gång.

Det jag kände var att mörkret är inte farligt och att om jag ger tid till att våga se det, utan att döma det som något dåligt, kommer jag till och med att upptäcka att ljuset redan finns där, jag har bara inte sett det tidigare, när jag bara stirrade på mörkret.

När ljuset och mörkret tillåts omfamna varandra sker full acceptans och inget dömande, endast utveckling tar form.

Då flödar intelligensen och energin!

Jag önskar dig en dag full av ljus och mörker!

Rosie

Reiki som livsstil & på Livsstilsmässan

Monday, March 10th, 2014

För 10-15 år sedan brukade jag vara med på hälsomässorna i Borås, men det var inte för att marknadsföra mig själv utan med huvudsyfte att marknadsföra Reiki som en energimedicinsk metod. När besökare som provat på ville få mer behandling eller gå en kurs hänvisade jag alltid till andra. För på den tiden höll jag inte kurser och jag erbjöd heller inte Reikibehandlingar professionellt efter att jag tagit min sjuksköterskeexamen. Då kände jag mig inte så säker på att Reikin var tillräckligt vetenskaplig och dokumenterad och ville inte förlora legitimationen direkt. Numera är min övertygelse att Reiki mycket väl faller in under “vetenskap och beprövad erfarenhet” för att allmänt öka välbefinnandet – om man inte lovar specifika resultat!

Det var fantastiskt roligt på mässorna att få ge smakprov på energimedicin till alla dem som var öppna för att testa denna “osynliga och mystiska” metod. Allra roligast var när vi var flera som gav gruppbehandling på mässan. Resultatet snabbades upp och åskådarna kunde se att det var en metod som var enkel och som passade många - inte bara några få utvalda.

Det var på en av dessa mässor på Grand i Borås som jag lärde känna Ravi och vi samarbetade i några projekt. Vi träffades även med familjerna och våra jämnåriga flickor kunde leka tillsammans. Ravi strålade av kreativ och positiv energi och när jag träffade Sanya märkte jag att det sprudlade lika energiskt kring henne! Denna energi förstod jag att Sanya har förvaltat väl när vi träffades igen förra året och jag kunde se att Livsstilsmässan i Göteborg blivit ett uppskattat och väl etablerat evenemang. En vecka innan Livsstilsmässan fick jag syn på deras annons. Då hade jag bott i Göteborg ett år och blev påmind om att det vore roligt att börja vara med på mässor igen. Så jag mailade Sanya och frågade om det fanns någon plats kvar. Hon ringde inom fem minuter och trollade fram en plats. :)

Det var riktigt roligt. Jag var ensam, men ändå inte ensam, för hela dagen var det fullt upp av besökare som ville prova energibehandlingar. Så nu är jag igång igen och ska vara med på nästa mässa också. Denna gång har jag engagerat kollegor, men de flesta ideellt arbetande, så vi ska samarbeta under Reikiförbundets namn. Vi vill sprida Reikin som är ett fantastiskt energiredskap som kan vara till hjälp med så mycket. Många har vittnat om att livet totalförändrats sedan Reikin kommit in i deras liv – de har bytt livsstil. Det handlar inte bara om att må bättre fysiskt och psykiskt. Jag brukar lägga till en dimension till när jag förklarar vad som kan förändras efter en energibehandling: den sociala dimensionen. Reikin kan alltså skapa förändringar inom flera områden och kan gradvis leda dig in på en ny hälsosammare livsstil. Nästa gång kommer jag att förklara mer kring detta.

Så fortfarande är huvudsyftet att marknadsföra Reiki, både som energimedicinsk metod och som en livsstilsmetod. Fast helt ärligt måsta jag nu tillägga att jag inte bara är med på mässan för att marknadsföra Reiki, utan självklart också företaget Secourong Förlag & Energibehandlingar där jag numera välkomnar både elever och klienter!

Mossan

 

Ännu en hälsomässa – yipee!

Friday, February 7th, 2014

Så där ja, nu har jag skickat in anmälan till hälsomässan på Heden i Göteborg den 12 och 13 april. Det känns så roligt och jag är tacksam över möjligheten att få dela med mig av det jag kan vid ännu en mässa. Tack Sanya och Ravi!

För varje mässa då jag har haft Satsang, har energin ökat och deltagarna har uttryckt hur deras kontakt med sin inre frid och glädje aktiverats, vilket jag tackar för, eftersom jag endast är ett verktyg i den processen. Energin är den eviga universella kraften, Kundalini, som strömmar fritt när den stimuleras att ta sig igenom blockeringar i kroppen. Det ger en underbar känsla av frid och salighet, en känsla som egentligen inte går att beskriva, utan måste upplevas.

Själv har jag ett bord hemma, där jag tänder ett ljus, som symbol för den högsta kärleken och när jag mediterar inför den, infinner sig den här känslan, som jag pratar om. Inte alltid, men när den kommer blir kontakten med livet självt så vacker. Det är den här känslan jag vill förmedla när jag  ger Deeksha och håller Satsang.

En rolig händelse var att 15 stycken kom och var med på Deekshainitiering 5 januari, mycket tack vare att jag lade ut intresseanmälan i min monter på Hälsomässan i Borås! Det är ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter.

Manuset till min bok ”Samtal med Rita”, kanske hinner gå till tryckning innan mässan och då finns det möjlighet att köpa den i montern. :) Texten i boken är självbiografisk, med händelser ur mitt liv, kommenterade i samtal med min goda vän och vägledare i livet, Rita. Vi möttes i en Rebirthingsession för 27 år sedan på ett minst sagt besynnerligt sätt och i boken förklarar hon många saker om mitt liv för mig. Saker som jag är säker på att många med mig kan känna igen sig i. Vi är trots alla olikheter, ganska lika varandra vi människor, med alla känslor och tankar strömmande genom vår varelse. När man läser en berättelse där man kan känna igen sig, stärks man i sig själv och kanske kan man till och med se på de mindre trevliga episoderna i livet med lite humor. Det är min förhoppning att ”Samtal med Rita” ska vara en sådan bok, om än inte för alla, så kanske för någon.

Den här gången ger jag ett litet smakprov på vad Rita kan säga till mig, så jag blundar och frågar henne:

- Vad tycker du, Rita, att jag ska skriva till bloggläsaren idag?

Rita: – Min stämma är tunn och svag i ditt inre. I tystnaden hör du mig. Jag är din högsta sanning, ditt djupaste Varande och din största glädje. Namnet Rita är sanskrit och betyder ”Sanningen, Dharma, Den kosmiska ordningen” och den bor i alla, som är en del av detta Universum. Rosie har mött mig som en feminin energivarelse, men jag kan uppenbara mig i hur många former som helst! Lyssna till tystnadens röst där inne och du hör mig.

Rosie: Tack, för de orden, Rita.
———————————————————————————————————

Om man aldrig har varit med om något så kallat andligt mysterium, kan sådant här verka helt främmande, så jag förväntar mig inte att alla som läser ovanstående ser det på samma sätt som jag. För någon kan det framstå som rena fantasier och det är helt okej för min del. Vi har olika upplevelser av det vi kallar verkligheten, eller hur? Några tror på högre makter, andra gör det inte. Någon har extraordinära upplevelser, andra har det inte – eller har extraordinära upplevelser av vanliga upplevelser!

”Those who were dancing, were judged to be insane of those who couldn´t hear the music!” :)

 

 

Hälsa och Livsstilsmässan 2013 i Huskvarna och Borås

Monday, September 23rd, 2013

En härlig helg!

Så var det dags igen för tredje helgen i rad att iordningställa sin monter på Hälsa och Livsstilsmässan i Folkan i Borås. Med alla grejer fortfarande packade från förra Hälsa och Livsstilsmässan i Husqvarna, gick det lätt att få med sig allting även denna gång. Stämningen bland mässutställarna har varit så fin under alla tre helgerna, tycker jag. Inget revirtänkande, utan öppenhet och hjälpsamhet. Vi är ju alla där i Hälsans tecken och det befrämjar en positiv attityd.

På söndagen kom jag lite tidigare och ”bytte” konsultation med en dam, som gav Tarottolkningar. Jag köpte själv en kortlek på Hälsa och Livsstilsmässan i Husqvarna och min fråga nu var om även jag skulle kunna vägleda människor med kortens hjälp. Till min glädje kom svaret ”Framgång” upp och det var ingen tvekan om att jag ska använda korten. Det är så roligt för varje dag kommer det träffande och pricksäkra små vägledningar och bekräftelser från gudinnekorten i min kortlek. Det är ju vår egen inre intuition som tar ”rätt” kort varje gång och det är fascinerande hur det stämmer!

Annars är det väldigt inspirerande att ta sig en liten paus och gå och titta hos de andra utställarna och alltid hittar man nå´t nytt och spännande. Att få Atlaskotan tillrättalagd är väl det häftigaste, hittills, måste jag säga. Om 5 veckor ska jag tillbaka för en andra behandling och sedan ska kotan vara fixerad. Jag känner redan hur nacken är befriad från den spänning som var där tidigare och det leder i sin tur till att huvudvärk försvinner, benen är lika långa med samma belastning på båda. Vid undersökningen visade det sig att jag gått med en snedbelastning på 5 kg (!) på vänster ben. Det finns massor med besvär som kan ha sin orsak i att atlaskotan inte ligger där den ska, bland annat Tinnitus. Jag gör gärna reklam för hemsidan www.atlaskotan.net  :)

Runt handleden vilar nu även ett armband med ”Skalär Frekvensenergi och Schumanvågor” inbäddade i ett hologram i armbandet. Fråga mig inte vad de där orden betyder, jag kände bara att något mycket positivt hände i kroppen när jag fick på mig det här hologrammet; hela kroppen blev lugn och tung och kontakten via fötterna med underlaget kändes påtagligt. Enligt terapeuten balanseras kroppens elektriska fält och man jordas effektfullt, vilket jag tydligt kunde känna.

Förutom mina ögonspeglingar i Rayidmetoden hade jag glädjen att få hålla två Satsang och för varje gång känns det hur Livets Närvaro flödar när vi öppnar oss för den. Det var så fint att få dela med sig av den erfarenhet jag fått under det senaste året, erfarenheten av att vi är så mycket mer än ett litet jag i en fysisk kropp. Tack vare Deekshan kunde jag få vara ett redskap, så att åhörarna fick uppleva sin egen inre frid och storhet och det var underbart att höra deltagarna dela med sig av erfarenheten efter Deekshan. Flera anmälde sig till dagskursen den 4 januari, 2014 då man blir initierad Deekshagivare själv.

Här är en bild från Qi Gong – uppvisningen nära min monter. Vackert <3

 rosie9

 

All frid och glädje till dig

Rosie

Ylvas Blogg

Wednesday, September 26th, 2012

Mitt, Ylvas andra blogginlägg handlar också förståss till största delen om detta med mässor.
Nu har det varit två under hösten, Huskvarna och Göteborg och två mässor väntar, Borås och Halmstad.

Huskvarna var nyttig för min del, ur två olika perspektiv, ett kroppsligt och ett mentalt. I montern bredvid mig stod ett trevligt par och sålde té. De trodde säkert också att jag var trevlig tills de erbjöd mig en kopp. Med en min av avsmak så talar jag tydligt om att té det dricker jag inte. Jag lever ju på kaffe… Och choklad (både vanlig och hälsochoklad). Men så satt jag där och blev medveten om min rädsla, dels att jag inte ville gå ur min säkra zon och att jag var nog inte så trevlig. Och efter en stund efter många funderingar så bad jag att få en kopp. Och det var gott.


Så jag kom hem med en påse, och faktiskt om jag ska vara ärlig så var det en genväg för smaken var “Latte macchiatto”, en av de smaker jag dricker i min kaffemaskin som går varm hemma. Och nästa mässa så köpte jag fyra påsar té av olika smaker, så det är som de säger, även fan blir religiös när han blir gammal! Och att det ordspråket kom här har faktiskt en mening. För jag ville som få dig att reflektera, för ord som fan och religion är lite laddade för en del när det gäller allt de möter på en mässa med kristaller och Tarotkort. För mig handlar det om att alla är saliga på sin tro, salighet uppnår man genom att finna sin egen sanning och vad är då inte mer fantastiskt än en hel mässa full med alla möjliga “verktyg” på hur man når sin salighet. Alternativet är att stanna hemma och meditera men då missar man alla trevliga utställare, alla dofter, intryck, allt man kan prova på, känna in och så alla fantastiska föredrag. Men det är säkert någon som blir salig på att missa det också men det vore ju dumt att chansa!


Husqvarna var en trevlig mässa (men det brukar mässor vara så det vore mer udda om jag skrev att den var otrevlig) Lite kul att vara tillbaka i en lokal där jag varit på många mässor, ljus och trevlig och god stämning. En del gamla kunder och en del nya, en del gamla vänner och en del nya. En bra mix och dagarna gick kanske lite väl fort. Denna mässa för min privata del var riktigt mysig, jag hade fått med mig svärdottern som mässhjälp och så åkte jag och Markus (Gårdbäck) tillsammans som i gamla dagar. Hem (10 mil t o r) över natten, och då var det inte tal om hälsomat, för efter en dag i en mässa då vill jag ha något rejält som pizza. Och så spelade vi spel på kvällen som säkert hade passat in för många som söker och funderar över tidigare liv. Det är ett kortspel som heter “Time lines” och man ska gissa årtal på olika händelser och när exempelvis européerna fann potatis eller när de första kundvagnarna introducerades. Kan ju vara bra att ha lite koll om man ska göra en regression. ;-)  Och det finns frågor om både egyptiska kungar och indianer också. Mässhelgen var allt igenom trevlig och höjdpunkten för mig var att ibland så är “slumpen” något som bara är den perfekta synkroniseringen. En kvinna jag träffat på en kursgård kom fram och berättade att hon skulle iväg på kurs i november, en som jag själv var intresserad av och jag förstod att det var ingen slump att hon stod där och sa att hon hade plats över i sitt rum. Så ett besök på en mässa kan leda till Las Vegas, det gäller att vara öppen för vad som är den perfekta synkroniseringen. Och det var nu jag började fundera på kundvagnar, det hade väl varit något, tänk dig att du får en när du kommer in på mässan, en sådan som du både kan sitta i/på och lasta alla broschyrer i som du får på en mässa. Tänk dig att glida runt sittandes och mata vagnen full. För du plockar väl på dig broschyrer, jag gillar dem, lägger dem i en hög i köket och när jag ska laga mat så kan jag stå och läsa i en eller flera. Jag lär mig mer om vad som finns och vad som erbjuds. Och 1944 kom de första kundvagnarna.


Göteborg, är alltid trevligt, men det är en stad jag är i flera gånger i månaden för privat del, och denna mässa är så att säga inkörd vilket gör  att det kommer folk, det händer något hela tiden. Lite splittrat blir det ändå med tanke på att detta är den mässa där flest vänner kommer förbi för min egen del. Fast det resulterar i en massa kramar och någon har alltid med sig något nytt nybakat, så i år fick jag muffins med vitchoklad kräm på, kanske inte riktigt vad man väntar sig att man ska äta på en hälsomässa men desto mer orsak till att köpa med sig något som magen mår bra av som denna gång då jag köpte med mig té och aloe vera.


Borås ser jag fram emot, även där samma lokal som förra året, och året innan o s v. Jag hittar dit även utan guider, och antar att jag kliver in i min trygga zon på samma plats, beredd att nu se om det finns något som gör att jag går ur min bekvämlighetszon. Sedan är det bara en vecka kvar till Halmstad som sätter stopp för höstens mässor. Sedan är det bara att vänta tills det blir en ny vår.

Ylva Trollstiernas första mässdeltagande

Tuesday, August 21st, 2012
Min första blogg handlar om mitt, Ylvas mässdeltagande, den första mässan kommer jag inte ens ihåg vilket känns lite tråkigt, men jag tror att den var i Örebro på ett slott och det var omkring 1996. Sedan dess har det blivit ca 6 mässor i om året (minst) vilket gör att jag har deltagit på nästan 100 mässor sedan den första. 16 år av mässor ger en hel del erfarenhet och tyvärr även en viss mättnad. Jag kan sakna tjusningen av att komma in i en mässhall helt exalterad av alla montrar, erbjudanden och konsultationer. Det känns ofta mer som vardagsmat eller kanske snarare helgmat eftersom mässor är på helgerna. Ofta försöker jag att gå ett varv runt i lokalen innan mässan öppnar för att kolla in läget. Behöver jag rökelse eller finns det något nytt? Vid det här laget kommer jag undan rätt billigt då jag har det mesta och inte tillhör dem som tjusas av smycken. Massage får jag hemma, spår och tolkar min aura kan jag göra om jag blir sugen, ja, det mesta som finns på en mässa är en del av min vardag. Privilegierad, ja, men allt har ett pris. Kunskapen har kostat pengar, väl värda ändå, alla saker hemma i form av drycker, salvor, rökelse, stenar, kortlekar och böcker bland annat har också haft sitt pris. Och det är ju på en mässa man ska passa på tycker jag. 
Den första mässan som jag kommer ihåg var i Stockholm, stor mässa, det vill säga, stor lokal, flera hundra utställare, flera tusen besökare och jag bokade en plats. Detta var 1996, jag hade precis gett ut min tredje bok och målet var att marknadsföra den och de tidigare. Eftersom jag på den tiden bodde i Umeå så var det ett bra tillfälle antog jag. Jag laddade flera hundra böcker i bilen, fick resesällskap med mig ner från Norrland och Stockholm – Here I come! I samma veva så hade mässarrangören frågat om jag ville vara med i TV. Tror att det var SVT1, tyvärr har jag inte det programmet kvar, har nästan blivit lika många tv och radioprogram som mässor genom åren. Så kom jag tillbaka till mässan från TV-studion och hade den mest fantastiska mässa ekonomiskt sett. Jag hade glömt att ta med mig en kassa, kanske var jag också osäker på om böckerna skulle sälja, så jag stoppade varje hundralapp (för varje bok tog jag 100 kronor för) i den ena av mina två bröstfickor. Och helt fantastiskt vad bystig jag blev på den mässan, jag sålde 300 böcker! Men sedan dess har aldrig någon mässa kommit upp i den kalibern. På lördagen hade arrangören för mässan satt upp att jag skulle ha ett föredrag om Tarot, jag som aldrig hade haft något föredrag, vad skulle jag göra? Men jag äntrade lokalen, fick en snilleblixt, tog upp min nya bok “Tarot, 78 svar” där jag skrivit en tolkning till varje kort för varje område av de fem viktiga: arbete, kärlek, ekonomi, hälsa och andlig utveckling. Så sa jag att de alla fick ställa varsin fråga i de områdena, jag drog ett kort och läste svaret i boken, från det kortet och för ämnet frågan handlade om. Många ah och oh från de deltagande som kände igen sig. Som avslutning så sa jag att eftersom de varit så trevliga och bjudit på sig själva så skulle jag också bjuda på mig. Så jag ställde frågan – Vad har detta föredrag givit mig? Och drog kortet “Dåren” och läste högt och tydligt ur boken under rubriken arbete:

” Har en chans att prova på något nytt. Kastar sig in i ett projekt utan att egentligen ha en hum o vad det handlar om, men reder ut det mesta tack vare sin snabba uppfattningsföråga och sin konst att dupera folk”.
Stort jubel och jag kände mig träffad, som de flesta alltid gör med Tarot när korten är tolkad rätt.

Boken “Tarot 78 svar” var jag mycket stolt över, den kom till av att flera kvinnor som hade köpt mina andra böcker på mässor ringde mig och frågade om korten, de hade lagt en stjärna men fick mycket stavar för kärleken. För mig var det så självklart, stavar var passion eller våld, men de såg bara arbete. Så jag bestämde mig, en bok som förklarade varje kort för varje område. Fram med kortleken, skrivmaskinen (ja för på den tiden hade inte ens jag dator) och så började jag skriva, la fram ett kort, satte in ett papper i maskinen och började skriva, en A4 sida för varje kort, när ett kort var klart så vände jag på det och la fram nästa och nytt papper in i skrivmaskinen (svor när jag skrev fel på slutet och fick börja om). Det tog en vecka, köksbordet var belamrat med skrivmaskin, kortlek och papper och för barnen, papper och färg, lera och annat så de kunde pyssla med sitt medan jag skrev och åt gjorde vi framför tv:n. Den boken hade inte blivit till om inte de tidigare hamnat i några mässbesökares händer.

Från början var det en del mässor i Norrland och ibland åkte jag söderöver, det var skillnad på besökarna, i norra delen, få och överlyckliga som gick igenom varje monter, i söder, fler och mer krävande, ofta hade de butiker i sina städer som gjorde att de hade tillgång till det som erbjuds på mässorna. Mässor har flera sidor, en av dem är utställarnas och en annan är besökarnas. Utställare betalar monter, resor och ibland boende, en del utgifter för att få visa upp det vi vill och har ett erbjuda. Har man som utställare behovet av att en mässa ska gå runt och den inte gör det så finns mässarrangörens sida av det hela, det vill säga lätt att få allt missnöje över sig. Eftersom jag vet vilket arbete det är att arrangera en mässa av egen erfarenhet så vet jag att ibland är det tufft och ett hårt arbete bakom.  De utställare som är nöjda med vad de gör och har en nyandlig tro de är där och vet att allt har en mening, de andra tjafsar om platser, besökare och konkurrenter. Och att tillgodose det är inte alltid lätt.  När jag var mässarrangör för en mässa i Malmö kom en utställare och klagade på sin plats, den var helt fel, ansåg personen, det var helt fel energier där (ja, vi new ageare är känsliga för sådant). Jag förstod att det var inte det utan själva platsen, hon ville bara ha en bättre, min partner som var den snälla sorten skickade utställaren till mig och jag fick vara den elaka. Den gången löste jag det med att säga till utställaren att det fanns en mening med att just den platsen var hennes, för utställaren jobbade nämligen med att ändra energier, rensa hus och skapa harmoni. Så jag sa att platsen var perfekt för då kunde utställaren visa sina talanger på plats.  Och vad skulle personen svara på det?

Att vara utställare handlar inte bara om att stå i sin monter den tiden mässan är öppen, det är förberedelser innan, det ska planeras, packas och resas till mässans plats, kanske boka boende och fixa transport. Men det är värt det är jag säker på att fler utställare än mig tycker. Glädjen att möta alla underbara besökare och en del år efter år, ibland så kan funderingen komma om vissa personer kommer att dyka upp. Och så finns det nya möten, hur jag än tänker efter så har jag aldrig mött någon besökare som varit grinig. Nu väntar en spännande höst, fyra mässor, den första i Huskvarna blir spännande, var förr en aktiv mässtad för den sortens mässa som detta handlar om, en som jag bara har goda minnen av. Och ett fantastiskt roligt minne av speciellt en mässa. Den var jag med och arrangerade, två då vänner kontra utställare skulle gifta sig på mässan och jag skulle arrangera vigseln. Jag fixade vigselförrättare, musik i form av ett hårdrock band (som ställde upp gratis) och de vigdes inför oss utställare och besökare som ville vara med på en scen. Även maten skulle jag fixa, vi var väl ca 50 personer och jag tyckte jag var smart, indisk mat (Indien är ju som en favorit för andliga utövare), inköp av en massa riskokare och så rörde jag ihop något vegetariskt med indiska kryddor. Så skulle vi äta middagen och jag inser att jag glömt en viktig del, besticken. Men jag använde mig av “Dårens” energi… Jag sa att det var inte planerat med bestick, för i Indien åt man med händerna och detta skulle ju vara en upplevelse. Inte för att jag vet om de trodde mig men alla åt snällt med händerna och några andra alternativ annat än att inte äta fanns ju inte. Det gick i alla fall bra, men så kom vi till tårtan, en helt vanlig svensk bröllopstårta, några våningar hög och inga skedar, brudens fars min när han åt tårta med händerna är nog det jag minns mest ifrån den mässan. Ja, mycket kan hända, både vid en monter och bakom kulisserna.  Jag hoppas att du på de fyra mässorna arrangerade av NIFT ska ha en underbar upplevelse som berikar ditt liv, själv så ser jag fram emot en fantastisk mässhöst och möten med goa vänner både utställare och besökare. Vi syns… /Ylva

Ylva Trollstierna fick titeln “Sveriges Tarotdrottning av Expressen i samband med ett reportage 2003. 1993 kom Ylvas första bok ut (Tarot steg för steg) och idag har hon gett ut mer än 20 böcker och några lekar. Deltagit och arrangerat mässor sedan 1996, hållit många, populära och omtyckta föredrag samt kurser i olika ämnen. Var i Indien 2000 via NIFT på Reiki och Karuna Master utbildning. Ylva har en av de mest populära hemsidorna inom ämnet New age. Du finner Ylva i en monter på NIFTS mässor.

 

 

HÄLSA OCH LIVSSTILSMÄSSAN 2011 DEN 5-6 MARS, EXERCISHUSET, GÖTEBORG

Sunday, February 27th, 2011

Bli spådd i tarotkort, njut av massage eller gå på skrattyoga! Den 5-6 mars är det dags för den spännande, årliga happening Livsstilsmässan i Göteborg.

Livsstilsmässan började sin resa 2002 och har blivit ett mycket populärt event. I år väntar ett fullspäckat schema med föreläsare och ett stort utbud av produkter och spännande tjänster och många gratis föredrag.

- Vi vet att det finns folk som inte mår bra och där traditionell medicin inte har fungerat så bra – där vill vi erbjuda alternativ i form av olika behandlingar och terapier med mera, säger Sanya Raj som är en projektledare i årets Livsstilsmässa 2011.

På årets mässa väntas mellan 60-80 utställare. Det varierar från försäljare av Hälsoprodukter, behandlingar och musik till spådamer, tarot, dans och healing.

- Vi vill vara “budbärare”, ett slags införmatörer åt folk. De kan komma hit och se vilket stort utbud som finns och vi kan hjälpa dem att hitta rätt saker som behandlingar, terapier mm som passar varje individ i för sig, säger Raj.

Andra spännande saker som besökare kan lära sig mer om på årets mässa är Kraniosakral terapi, andlig kirurgi, energimassage, transhealing, intuitiv träning, hypnoterapi, theta healing, Destiny cards, skrattyoga, accupressur, chakra balansering, spirituell healing, healing – samarbete med Gud som coach och vägledare, medial vägledning, aurafotografering och mycket mer. För de köpsugna kommer det bland annat finnas kristaller, smycken, hälsochoklad, tarotkort, böcker, hälsoprodukter, torkade frukter och téer, Ekologiska mat och juice, RAW FOODS,  kokosoljor, aurafotograf och mycket mer.

Livsstilsmässans fokus och kraft kommer från vardagens folk speciellt “kvinnor”.

- Det är de som kämpar här i livet och aldrig ger upp. De har en sådan drivkraft och det är den som visas av “kvinnor “ här på mässan, sager Raj.

Mässan äger rum den 5-6 mars, kl. 10-18, i Exercishuset. Entrépris: 100 kronor.

Raj vill även passa på att puffa för ett event längre fram då Benny Rosenkvist kommer att hålla en storseasn och signera sin bok ”Ljusfolket – andlighet så här funkar det”. Den 26 mars besöker han Folkets hus i Göteborg, till Halmstad Teater kommer han den 9:e april och den 28 maj besöker han Strömstad. Tips! För de som bokar sin plats på seansen under mässan så ges 10 procent rabatt på biljettpriset.


Faktaruta/Föreläsningar

Skrattyoga

Storseans

Indigo barn – kristallbarn och auratransformation

Andlig logik

Att kanalisera böcker. – Om kända personer från andra sidan.

Colorscoupe – din personliga inre färg

Amega Wand – Healingstav

Tala med djur

Öppna dina mediala förmågor

För dig som söker inspiration i livet

Kanaliserad sång

Ylva Inspirerar