Archive for April, 2009

Dags att prova något nytt?

Tuesday, April 21st, 2009

Ibland kan det vara mötet med nya människor som skänker den där extra energin. Precis det man behöver för att komma framåt i livet och finna harmoni i sig själv. Att få träffa någon som gjort nya insikter, och har nya erfarenheter kan vara en inspiration till att själv söka vidare.

I en västerländsk tillvaro där tempot ofta är högre än människan orkar med, där stress, tidsbrist och ensamhet många gånger skapar onödigt lidande, kan influenser från andra kulturer vara ett sätt att bryta negativa mönster. Många civilisationer har funnit andra vägar till lycka och tillfredsställelse. Alternativa ideal och mått på lycka kan få tillvaron mer mänsklig och omvärlden fredligare.

Själva vägen till nya insikter ser olika ut för oss alla – det kan handla om massage, akupunktur eller andra terapier – eller att lyssna på föreläsningar eller musik. För andra kan en förändring i kost och motionsvanor vara utgångspunkten till ett mer reflekterande liv. Oavsett hur man väljer att söka sina nya vägar är det ofta ett möte som ligger till grund, en mänsklig kontakt som inspirerar, till en förbättrad livsstil.

Välkommen till Livsstilsmässans blogg!

Friday, April 17th, 2009

Här kommer vi skriva om Livsstilsmässan, våra utställare och andra ämnen som på något sätt är förknippade med vår verksamhet.