Archive for August, 2013

Saturday, August 31st, 2013

Namaste!

Hur har ni det så här i höstens första månad? Själv har jag kommit igång med jobbet samtidigt som vi håller på att måla om fönster, installera en härlig vedpanna i köket och öppna en second hand-affär med i första hand barnkläder hemma i den gamla järnvägsstationen, där jag bor. Min dotter och jag har övertagit affären, som tidigare hette ”Baby Yea, Yea” och det nya namnet blir ”TipTop – kläder för liten och stor”.

Annars närmar sig hälsomässan i Göteborg med stora steg! Min dotter kommer att vara med och hjälpa mig den här gången och det ska bli så roligt att träffa alla intressanta utställare och alla mässbesökare. Jag ger konsultationer i Rayid, ögonspegling och nästa gång berättar jag mer om vad det går ut på eftersom jag har lovat att skriva om chakra- meditation i dag. :)

Chakrasystemet
Som alla vet börjar hjärtat slå fortare när vi blir rädda så de icke-fysiska känslorna påverkar på något sätt det fysiska hjärtat till att börja slå fortare. Detta beror på att det finns knutpunkter eller ”dörrar” mellan den fysiska kroppen och den icke-fysiska. Dessa knutpunkter kallas på sanskrit chakras och fungerar som länkar mellan vårt eteriska, subtila inre universum och den fysiska kroppen. De befinner sig precis på gränsen mellan det materiella och det icke materiella i kroppen. Energin i kroppen flödar i kanaler, så kallade nadis på liknande sätt som blodet rinner i ådrorna. Det är i knutpunkterna som känslor går över till att bli fysiska fenomen i kroppen och hos de flesta av oss är de här knutpunkterna i stor obalans.

Ljud, färg och form hos chakrorna
I en bil kan man höra att motorn är igång och det blir också en viss vibration när delarna i motorn rör sig. På liknande sätt kunde mediterande personer i Indiens bergskedjor för länge, länge sedan höra ljud på en mycket subtil nivå, ifrån sju olika chakra och även känna dess rörelse i kroppen. Varje chakra har sin egen vibrationsfrekvens och upptäckten av dem var resultatet av många års inre utveckling. Vi kan vara tacksamma för att kunskapen om chakrasystemet har bevarats tiderna igenom ända fram till vår tid eftersom det kan hjälpa oss att komma till rätta med de obalanser som finns där och i förlängningen förbättra vår hälsa. Chakrornas tillstånd påverkar nämligen hela kroppen, tankarna och känslorna. Känsliga människor kan känna ett chakra genom att det bildas ett energitryck mot handflatan om de för händerna någon decimeter ovanför en liggande människa. Med hjälp av att upprepa ljudet för varje chakra, sju, nio eller arton gånger harmonieras energin så att den börjar rotera i harmoni. Det nedersta chakrat, Rotchakrat har basljud och det översta kronchakrat ljuder som klingande småklockor. Våra visa förfäder i Indien fick också inre visioner av chakrorna och de visar sig i formen av blommor med olika antal kronblad.

Kundalini
Chakrorna är som snurrande energihjul som genomströmmas av livsenergin eller kundalini, som den kallas på sanskrit. Blockerade smärtsamma minnen blockerar framfarten för kundalinin och precis som flödet av vatten i ett vattenhjul påverkar hjulets rörelse blir chakrahjulets rörelse påverkat av om det flödar för litet eller för mycket energi igenom det. I båda fallen uppstår spänningar och obalans. När dessa center är i balans flödar kundalinin obehindrat och resulterar i en frisk, energisk kropp och ett medvetande som kännetecknas av frid och enhet. Chakrorna är belägna på sju olika ställen i kroppen och de har sina motsvarande regioner i hjärnan. När chakrorna balanseras stimuleras även dessa delar av hjärnan och leder till en mer holistisk upplevelse av livet. Kundalinin ger en outsäglig lycka när den flödar i kroppen och det är själva livet, som bara njuter av sig självt.

Hur gör man?
När man balanserar chakrorna sitter man rak i ryggen på en stol eller på golvet och lägger händerna framför sig på låren med handflatorna uppåt. De första gångerna bör man göra det tillsammans med en meditationslärare och som med all annan meditation bör man först vara i kontakt med sin fysiska kropp genom övningar som syftar till att lösa upp spända muskler som till exempel Yoga och frigörande dans. Speciella handpositioner underlättar för energin att röra sig:

Pranakryia 1 Tumme och pekfinger rör lätt vid varandra. De andra fingrarna hålls raka med handflatan uppåt. Chakra 1 – 3

Pranakryia 2 Pekfingret rör lätt vid mitten av tummen. Chakra 4-5

Pranakryia 3 Pekfingret rör vid basen av tummen. Chakra 6-7

Rosie5

Som med allting annat leder det till bästa resultat om man är regelbunden med sin chakrabalansering och om man inte har tid att gå igenom hela systemet varje dag kan man meditera över ljudet till ett chakra om dagen, nedifrån och upp.

Ja, det var lite info om chakrana. Fråga gärna om det är något du undrar över.

Vi hörs! Ha det gott!

Rosie

Röstens kraft!

Wednesday, August 28th, 2013

Det första vi gör i livet att att andas in för att sedan börja kommunicera via vår röst. Den första tiden då vi inte har tillgång till ord är det röstens vibration som ensamt ska berätta för omvärlden om vi mår bra, är hungriga, fryser eller har ont.

Rösten är även det som lugnar och tar bort det farliga, otrygga, som när en förälder hyschar och sjunger för sitt barn. Det är inte orden i sig utan det som sänds genom den, och detta är även något som gör att vi snabbt fångar upp när någon ringer då något är fel eller om något fantastiskt har hänt. Och det är inte så konstigt att så många dras till körsången som är så väl utvecklad i Sverige, glädjen och friheten att hänge sig med sin röst är välgörande för kropp och själ, ett sätt för oss att hjälpa oss till läkning och harmoni.

I en del av mitt healingarbete använder jag mig av min röst, kortfattat så verkar den som en stämgaffel för kroppens egna vibrationer, balanserar chackran och organ. Beroende på i vilken oktav jag arbetar med en viss ton verkar den på olika plan av vår existens (kropp, känsla, tanke och själ). Jag har studerat klassisk sång under sju år på heltid men redan innan jag börjat på den banan så hörde den buddhistmunk som jag studerade healing för mig sjunga och kläcker ur sig att jag har healingkraft i min röst, och att jag kommer att jobba med rösthealing i framtiden. Glad och entusiastisk som en 20-åring kan vara frågade jag då vad det innebar och vart jag kunde börja studera detta. Svaret blev bara att det kommer jag att veta när tiden är rätt…

När jag sadlade om till klassisk sångerska vid 23 års ålder hade jag nästan glömt bort detta och senare under mina år på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm kände jag mig ibland som en udda fågel. Mitt mål har hela tiden att bli ett sådant bra instrument som möjligt, mitt huvudsakliga mål har aldrig varit att bli världens största operasångerska. Att förmedla är mitt driv, vad och vart jag gör detta är sekundärt. Nu i efterhand förstår jag ju att mina studier har gett mig ett väl utvecklat instrument att arbeta med, ett unikt instrument med flera oktaver, klanger och större flexibilitet än vad jag hade som tjugoårig. Men hur kom då övergången från sång till rösthealing?

När jag efter lite omvägar börjat studera healing och mediumskap för ett par engelska medium stod jag en vacker dag i ett kök och pratade med en av mina lärare. Vi kom in på min sång och plötsligt kom jag på vad munken sa till mig gällande rösthealing och jag undrade om hon kände till något utbildningsforum för detta. Hon stod still ett ögonblick och lyssnade inåt, sedan bad hon mig lägga ena handen på hennes skuldra och ta den första tonen som kom till mig. Sagt och gjort, jag la handen på hennes skuldra och hörde plötslig en ton i mitt sinne. Kände mig lite dum men tog denna ton och lät den flöda. Till min stora förvåning kände jag nu hur vibrationer gick genom min arm in i hennes kropp. Efter några minuter slutade jag och hon suckade djupt och tackade så mycket. Hon hade haft ont i nacken några dagar och nu var smärtan borta.

Kunde det verkligen vara så enkelt? Min lärare gav mig en reading där och då, det andevärlden sa till mig var att detta var en början men att jag skulle fortsätta med min utbildning inom Spiritual Healing först för att förstå healingfenomenet i sig och finna stabilitet som kanal. Så med förnyat tålamod följde jag deras råd och utbildade mig till Spiritual Healer samtidigt som jag studerade till klassisk sångsolist.

Det jag känner i min kropp och själ när jag sjunger och är helt i balans är fantastiskt, vibrationer och ljus strömmar genom mig och jag svävar. Denna känsla är lättare att nå genom röstövningar än i skrivna sånger. Känslan av att inga barriärer eller hinder finns. Det är ingen slump att vi så ofta känner för att sjunga i duschen eller brister ut i sång när vi druckit ett par glas, vi längtar efter friheten i att klinga utan hämningar, att vara fria i vårt uttryck så som vi var när vi föddes.

Nu har jag avklarat mina studier både inom sång och healing, visserligen kommer jag ständigt utvecklas som instrument inom båda aspekterna men grunden står jag stadigt på. Nu kan jag släppa tyglarna fria för inspiration från andevärlden, samla kunskap och erfarenhet. En viss del förstår jag redan gällande hur oktaverna och tonerna verkar och hur andevärlden använder sig av mig och det kommer jag skriva mer om i framtiden.

Önskar er alla en härlig fritt klingande framtid!

Vem är jag? Hur har jag blivit den jag är?

Sunday, August 25th, 2013

Varje individ och varelse på denna jord är född med en karaktär, en inre personlig gåva. Att upptäcka denna inre potential är en process. Det tar tid och det kräver att jag som individ skalar av de lager som döljer mitt rätta och unika avtryck. Oavsett vad jag varit med om och vad jag upplevt kan jag välja att återuppfinna mig själva gång på gång. Jag behöver inte vara fången i gamla mönster och beteenden. Tyvärr är det allt för många av oss som väljer att inte se sin potential för att slippa konfronteras med någonting som verkar omöjligt att uppnå. När det förflutna lämnas oläkt kan det förstöra våra liv, eftersom det begraver våra unika gåvor, vår kreativitet och inre talanger. Att förverkliga mina drömmar kan innebära hårt arbete men å andra sidan är det betydligt tyngre att leva dag efter dag med vetskapen om att jag inte gör något för att övervinna de begränsningar som hindrar mig från att förverkliga mina drömmar.

Vilka övertygelser är det som hindrar mig från att uppnå det jag verkligen vill uppnå? Ofta är det jag själv som hindrar mig från att nå framgång genom att låta mina egna präglingar och andras omdömen styra mina vägval. Därmed låter jag mina och andras övertygelser ta kommandot i mitt liv. Vi är många som pratar om förändringar, men i själva verket är vi inte beredda att sluta med beteenden som håller oss fast i negativa mönster. Mycket av de åtagande vi gör för att nå våra mål och bli framgångsrika kommer från huvudet och inte från hjärtat. I huvudet finns våra illusioner, hinder och övertygelser som motarbetar vår inre potentiella och individuella framgång.

Varför upprepar jag dessa mönster när de inte längre är till någon nytta? Eftersom jag själv har skapat dessa mönster är det också fullt möjligt för mig att omskapa dem. Att ta ansvar för vad som händer i mitt liv kan vara ångerfullt eftersom det känns lättare att lägga skulden för hur jag har det på andra. Vill jag förändra nuet måste jag försona mig med mitt förflutna. Om jag vill förverkliga mina önskningar måste jag ta ansvar för allt som händer i min värld. Om jag vill se in i framtiden behöver jag bara titta på det förflutna. Det förflutna leder mig att dra slutsatsen att det enda jag kan hoppas på i framtiden är variationer av det jag redan har, vilket kan komma att hejda mig. Mitt förflutna kommer därför prägla vad jag säger, vad jag ser och hur jag lever. Om jag aldrig ifrågasätter mig själv och mina egna handlingar kommer jag aldrig att kunna bryta denna cirkel.

Genom att ta ansvar för alla mina handlingar kan en ny verklighet växa fram. Att uppmärksamma varje händelse i mitt liv och dra lärdomar av dem kan förändra mitt sätt att se på mig själv och på världen. Den som en gång har lärt sig av en svår erfarenhet, tagit ansvar för sina känslor och medvetet åtagit sig att göra sitt liv annorlunda kommer sällan att skapa samma situation igen. Nyckeln är att förstå att det inte finns någonting utanför mig själv som jag inte är. Blir jag blir inspirerad av någons mod är det en spegling av modet inom mig. Tycker jag att någon är egoistisk kan jag vara säker på att jag är i stånd att uppvisa samma egoism. Även om dessa egenskaper inte ständigt kommer i uttryck, har vi alla förmågan att agera ut varje egenskap vi ser i andra. Vi har alla kraft, styrka, kreativitet och medkänsla. Vi har alla grinighet, åtrå, vrede och svaghet. Det finns inte något drag, någon egenskap eller någon sida som vi inte har.

När jag inte längre behöver dölja mina ”defekter” för att känna mig bekräftad och omtyckt kan jag använda mer av min tid, kraft och energi till att finna min innersta kärna. Kontakten med denna kärna kan återkalla mitt väsen, min urkraft och mina inre gåvor. Med kärlek, ljus och värme ger jag min kärna möjlighet att gro och växa till sin fulla prakt och en vacker dag kanske jag kan skörda frukterna av mina drömmar som jag själv skapat med omsorg.

Hälsa och andlighet

Tuesday, August 20th, 2013

Sedan i somras och resten av året så bor jag i Ukraina och i det så har jag funderat på detta med närvaro och distans, för det är ingen skillnad varken på min hemsida eller facebook var jag är och bor, om jag inte hade sagt något var jag befinner mig så kanske ingen hade anat bakom skärmen var jag är, för online är allt som vanligt. Jag existerar på nätet, ja, det gör jag i vardagen också även om jag befinner mig på annan ort för en längre period. Inte en enda av höstens livsstilsmässor kommer jag att deltaga på och det känns märkligt. Jag hoppas ändå på något sätt kunna vara med via nätet på mässorna under hösten, för jag kommer att sakna alla härliga möten som jag ser fram emot varje år.

Mina bloggfunderingar under hösten kommer inte att handla om mässorna utan snarare om en del funderingar och om andlighet, både rent allmänt och för mig personligen om livet i ett annat land – Ukraina. Ett land som jag inte visste något alls om innan jag landade här. Jo, jag visste att de var med i Eurovision song contest, att deras flagga var blå och gul som vår och att de hade något med fotboll att göra, men i övrigt, till hörde det Ryssland eller var fristående, vilket språk pratade man här? Var det dansande kosacker och vodka som gäller? I dag vet jag mer och jag verkligen älskar detta land, jag trivs så himla bra, börjar förstå kulturen, folket, språket, rutiner och är det inte så att trygghet skapar en grund för vidareutveckling.

Hur är det då med andligheten här,? Jag upplever nog att andligheten är en större del av vardagen för folk här än vad det är hemma i Sverige. Det finns materialla ting här också och inget som skiljer sig från hemma (om man har pengar) men det finns en närvaro, en grundkänsla, en samhörighet och en enkelhet även om motsatserna också finns men inte dominerar. Jag upplever inte att folk här lever så annorlunda än oss i Sverige i vardagen. Alla har mobil, även de mycket äldre kutryggiga ”ryska Kvinnor” som man förstår haft ett tufft liv, de plockar i skräp medan de talar i mobilen. Religion verkar vara ett starkt fundament, alla bilar och bussar har helgon (ikoner) fram och kyrkorna är en upplevelse och religionerna är flera. Jag funderar fortfarande på detta med att vigselringen här ska vara på höger hand, det går som inte ihop med min energilära, ändå verkar äktenskapen vara stabilare här och då inte för att man inte får skilja sig, här är det som hemma, sex är öppet, samboskap, ensamstående mödrar men det finns också en starkare familjekänsla. Och det med ringen på höger sida. Ringfingret är jordenergi, och att man sätter den på vänster hand visar att man tar in kärleken, aha jag behövde skriva för att förstå, kärlek är ju inte att vara älskad, det är att älska, se där, en andlig insikt av en ring. ;)

Jag har inte funnit ut om de har mässor här, dels så behärskar jag inte språket och jag har inte eftersökt det, men visst hade det varit intressant att besöka en mässa och se utbudet, men jag misstänker att det är likadant som hemma men mycket mer, för allt är mycket mer här när det gäller andligheten eller så är jag så van att jag är hemmablind. Jag har gluttat på en del program på tv:n där de bland annat har utredningar av försvunna personer där synska och polisen samarbetar och faktiskt löser de flesta fall. Folk litar mer till sin mediala förmåga här kan jag tycka. Jag har också sett ett program där jag var mer tacksam att jag inte förstod ryska, det blev inte lika dramatiskt då, men jag förstod att en av kvinnorna som var svartsjuk och tänkte hänga sig då hennes väninna fick hennes kille, men hon fick kontakt med en svart demon och gjorde en spell så väninnan dog, men det slutade med att alla tre dog, inte vidare lycklig, men säkert en del av vardagen här där vidskepelse är en stor del. Det är mycket av spells och onda ögat, det är en del av vardagen likväl som att alla lyssnar till sin känsla.

Jag har bara varit inne i en new age butik, hyllmeter av andliga böcker på ryska, massor av Tarotlekar som var mer åt det ”mörka” hållet så här kommer nog inte min lek att göra succé. Och kristaller, de och rökelse säljs som lite överallt, i vartenda stånd på gatorna, jag har själv köpt en Aventurin slipad i spetsform. Jag ska undersöka mer om andligheten och återkomma.

Min mest andligaste upplevelse här var faktiskt när jag fick min lek, jag har innan jag reste skickat min Tarotlek – Prisma Tarot – för tryckning med hopp om att den skulle komma innan jag flyttade men icke. Så kom dem hem, jag fick se den på bilder via internet, mina kunder fick den före mig och det var en evig väntan, i över två veckor innan jag fick den. Och det var ett magiskt ögonblick, min lek :) att hålla den i mina händer, och blanda, lägga stjärnor och känna att all energi verkligen var rätt. Det var en av mina mest magiska stunder, min egen lek. Att sedan mina nya vänner här i Ukraina också är förtjusta i den känns riktigt coolt. Så ibland har vi magiska stunder, på mitt rum eller ute i trädgården där vi lägger kort för både det ena och det andra. Nu återstår att se om alla som köper min nya Tarotlek i Markus Gårdbäcks monter i Göteborg får en andlig upplevelse eller åtminstone lägger korten på bordet ;)

Namaste!

Saturday, August 17th, 2013

Jag vill fortsätta berätta om hur meditation hjälper mig personligen i vardagen och förhoppningsvis kan det ge tips till fler hur man med mycket subtila metoder kan aktivera läkande processer i kroppen. Alla har vi ju nu och då tillfällen när kroppen reagerar med smärta och att medvetet kunna aktivera kroppens eget läkandeprogram är att ”möta Olle i grind”, som man säger, det vill säga inte låta smärtan gå över i lidande.

Chakra meditationen hoppar jag över till nästa gång, eftersom jag gärna vill berätta om ett annat verktyg i Hälsans tjänst idag. :)

En relativt enkel meditationsteknik som Dr Deepak Chopra informerar om i boken Perfekt Hälsa använder jag mest varje dag. Chopra blev som ung Ayurvedisk läkare, den indiske läraren Maharishi Mahesh Yogis högra hand. Maharishi grundade TM-rörelsen och Chopra var även lärare i den tekniken, Transcendental Meditation. De som arbetade så nära Maharishi förväntades avstå livets vanliga innehåll, såsom äktenskap, yrkesutövning utanför rörelsen och så vidare, vilket Deepak Chopra inte var beredd att göra, så han valde att lämna TM-rörelsen och upprätta sin egen verksamhet i USA. Idag är han en mycket välkänd och erkänd lärare inom området Hälsa i hela världen.

För att återgå till mina personliga erfarenheter har jag på grund av en ridolycka i tonåren ofta stelhet och smärta i speciellt nedre delen av ryggen men tack vare en kombination av flera olika metoder har jag hittat ett sätt att leva med det utan att lida av det.

En av metoderna är så kallad Läkande visualisering som går att läsa om på sidorna 152-153 i Perfekt Hälsa. Det tog mig en del övning, det får jag erkänna, innan jag kunde uppnå fullt resultat men det var väl värt tiden och jag har även modifierat råden till att göra övningen lite mer på mitt eget sätt. Det står till exempel i boken att man kan sitta med slutna ögon. Jag ligger istället ner men var och en får hitta sin bästa position. Däremot är det viktigt att inte hoppa över något steg. Så här gör jag:

1. Jag riktar uppmärksamheten mot hjärtats inre och bekräftar alla de saker jag känner tacksamhet för.

2. Har intentionen att släppa alla klagomål, bitterhet och aggression. Om det är omöjligt att släppa det, ser jag det ärligt och låter det vara som det är, samtidigt som jag ändå ser att intentionen att släppa finns där.

3. Upprepar tre gånger frasen ”Ske din vilja”, riktad till livet, Gud, Medvetandet, Universum, kroppen eller något annat jag väljer att rikta det till.

4. Låter uppmärksamheten vandra i kroppen samtidigt som jag medvetet andas djupt och passivt släpper ut luften, vilket skickar signalen till kroppen att slappna av.

5. Känner hur andningen blir långsammare.

6. Flyttar återigen uppmärksamheten mot hjärtat. Både känner och hör hjärtslagen.

7. Har intentionen att hjärtslagen ska bli långsammare.

8. Flyttar uppmärksamheten till händerna och känner hjärtrytmen pulsera i händerna. Känner både värme och puls i händerna.

9. Flyttar uppmärksamheten till ögonen, känner hjärtats puls där och sedan i ansiktet. Det är en sååå skön känsla när det börjar pulsera!

10. Om det finns ett område i kroppen där det gör ont låter jag uppmärksamheten gå dit och känner hur hjärtats puls också börjar där. Har intentionen att hjärtats pulserande värme ska omfamna området.

11. Upprepar mantrat Läkande förvandling under flera minuter (så länge man vill).

12. Som avslutning vänder jag uppmärksamheten åter till hjärtat i tacksamhet, uppmärksammar hjärtslagen och andningen utan att försöka ändra något.

13. Öppnar ögonen.

Ibland kan man i den här meditationen komma i kontakt med känslor som finns och ”sitter fast” inne i smärtan. Det är mycket befriande att observera känslorna, kanske det är sorg, ledsenhet, ilska eller andra känslor och hur de aktiveras och löses upp på en djup nivå inom en. Ja, det känns som att det är på det undermedvetnas nivå dessa känslor är blockerade där vi även har nedärvda saker från anförvanter.

Prova gärna den här meditationen och det skulle vara intressant att höra erfarenheter.

Nästa gång blir det Chakra-meditation/balansering :)

Till dess: Ta vara på det som är nu, för det är det enda som är verkligt.

Vi hörs!

Tre ben att stå på – kan man hålla balansen?

Monday, August 12th, 2013

Hela mitt vuxna liv har jag varit i konflikt med vad jag känner att jag behöver göra och att få tiden att utveckla dessa förmågor. Jag har ofta fått höra att jag borde satsa på en av de tre karriärer eller förmågor jag besitter, men det har inte gått. Alla delar är ju vad som utmärker mig och gör mig till den individ jag är. Utan den ena delen haltar de andra…

Såå… Klassisk sång v/s kampkonst v/s healing och medialitet, hur går det ihop?

Under de kommande inläggen kommer jag berätta lite mer om mig och mina tre ben jag står på. Jag börjar med det som faktiskt kom först i mitt liv, både som barn och vuxen nämligen krigaren i mig.

När jag var liten var jag upprörd över att jag inte var född som den indian jag var, jag sprang i skogen och sköt med pilbåge. Min morfar (som var min största hjälte) berättade om hur han och sina vänner i motståndsrörelsen i Norge under andra världskriget levde i skogarna och jag kunde aldrig stå tyst när en orätt begicks. Han lärde mig även några “kinaknep” som barn, hur jag skulle ta mig loss om någon ville försöka fånga mig (senare fick jag veta att han redan på trettiotalet studerat ju-jutsu).

När jag som 14åring blev betuttad i en snygg kille som tränade Ninjutsu, hade grönt bälte med 9 kyu var jag ju bara tvungen att komma och titta på en träning, jag blev genast kär. Inte i snygga killen (upptäckten att 9 kyu är den första graden man får tog bort udden på min beundran), utan i rörelsena och känslan. Att hitta hem. Det tog mig ett par år att själv våga närma mig Bujinkan Budo Taijutsu på riktigt, när jag väl tog mina första steg på mattan fanns rörelserna som ett gammalt minne i min kropp. Efter en månads träning blev jag uppkallad på en gradering och fick redan 8 kyu. Där började min väg mot att finna mig själv på allvar, att inte bara lära sig rörelsemönster utan även försöka se bakom kroppen till känslan, riktningen och flödet i rörelsen.

I bujinkan har vi fem element, jord, vatten, eld, vind och tomhet. Varje element har en egen teknink som består av mer än att blockera, slå och vinna en strid. Det finns en energi, känsla i hur de olika elementen rör sig som man tydligt kan se och i förlängningen även känna i kroppen. Det är den här delen av Bujinkan som tilltalar mig. Bujinkan är för mig en känsla av tajming och distans, att rikta energi och rörelse utan aggresivitet och styrka.

Så senare när en Buddhistmunk kom på besök till dojon och erbjöd sig lära ut healing och qigong kändes det som en naturlig förlängning. Som om kraften legat och bubblat i mig under hela mitt liv men inte fått utlopp och riktning. Så började min resa mot att finna balans i livet. Jag använde energin både för att försvara mig och läkande arbete, och dolt i de japanska tecknen för Bujinkan Budo Taijutsu finns en mening att den gudomliga krigaren lär sig bemästra döden (läs våld) för att inte behöva använda sig av den.

Jag väljer läkandet men är vän med min kraft som lika lätt skulle kunna vändas och användas mot människor. Vi bär alla både ljus och mörker i oss och om vi inte känner vårt mörker, hur vet vi då att vi valt ljuset?

I nästa inlägg kommer jag att gå lite närmre på hur healingen och sången under många år gick parallellt brevid och vad som slutligen fick dem att gå samman och bana vägen mot rösthealing…

Ta väl hand om er tills dess!

PS. Jag kommer till mässan Göteborg 7-8 september och ni är varmt välkomna att titta förbi och byta några ord. Där kommer jag bla presentera Spiritual Healing, den form av healing som får användas på sjukhusen i Storbritannien. Givetvis kan man boka tid för en kortare provapå behandling!

Namaste!

Monday, August 12th, 2013

Idag, söndag är det min sista dag på semestern och den ska jag verkligen njuta varje sekund av :)
Ett sätt är att meditera!

Meditation är inte att tvinga sitt medvetande till tystnad, det är att hitta tillbaka till den tystnad som redan finns där, bortom de domäner där vrede och rädsla existerar. Det är tystnaden som väcker känslorna av hänsyn, empati och kärlek, känslor som ofta dränks av tankebruset från sinnets dialog av kaotiska ”röster”.

A och O i meditation är att det ska vara ansträngningslöst – det får inte kännas tvingande. En meditationsform, som jag gillar är att fokusera på andningen och bara följa in och utandningen, som sker automatiskt. Uppmärksamheten ska vara så lätt som när vinden rör löven i trädtopparna :)

Om man känner att andningen blir ansträngd eller att man får för lite luft, indikerar det att djup liggande stress är på väg ut. Då tar man det bara lugnt och går tillbaka till den andning som känns bekväm. Man kan även lägga till mantrat ”so hum (uttalas ham)”. Tänk ordet ”so” vid varje inandning och ordet ”hum” vid varje utandning. Det här mantrat har den kvaliteten att det för det inre till allt subtilare nivåer i tankeprocessen och man får kontakt med sin egen djupaste natur, det rena medvetandet, bortom tankarna. Det området berörs faktiskt inte av sjukdomar!

Jag gick min meditationslärarutbildning i Polen, för Conny Larsson, som höll kursen tillsammans med en polsk lärare i Hatha Yoga och det är fantastiskt att få lära ut den här tekniken och se hur snabbt de som lär sig meditera kan uppleva lugnet och stillheten inombords. Det var en underbar månad vi tillbringade på en semesterort i norra Polen, med tidiga morgnar i meditation och yoga och djup undervisning om meditationens fördelar. Fint minne!

De mantran som används i meditation är universums grundljud, som dök upp i visa människors medvetande för länge sedan. Inom Ayurveda menar man att universums grundljud föddes en gång i uråldrig tid, bildade mönster och med tiden blommade de ut i materia, energi och den omätliga mångfald av materia och energi som blev stjärnor, träd, stenar, människor ja, hela det enorma universum!

Naturljuden, alltifrån fågelsång, lövprassel och vattenfall till de subtila ljud som vi inte kan höra med öronen är som ett universellt lim som limmar samman våra kroppar och allt annat materiellt. Närvaron av sjukdom och smärta innebär att ljuden har förfalskats och genom att meditera över de olika ljuden för olika områden i kroppen ”stäms” kroppens instrument tillbaka till sina grundvibrationer.

Nästa gång går vi vidare till 7 grundläggande ljud som appellerar till 7 områden i kroppen, så kallade chakra. Ha det gott till dess!

Namaste

Friday, August 9th, 2013

Namaste,

är ett av de vackraste ord jag vet och en indisk hälsning med helt underbar betydelse! Det betyder ungefär så här på svenska:

”Den plats i mig där det råder gudomlig frid och kärlek hälsar den plats i dig där det råder gudomlig frid och kärlek, den plats där vi båda är ETT.”

Så … Namaste till dig!

Tittade du på länken om Mikael Andersson, han som föddes utan armar och ben? Jag gick fram till honom efter hans föreläsning på skolan där jag jobbar och tårarna bara sprutade när jag kramade honom och tackade honom för hans fantastiska berättelse om sitt liv.

Tänk, det skulle kunna vem som helst av oss … inga ben, inga armar men ett liv i glädje, utveckling och HÄLSA. Jag föddes faktiskt just i Lindesberg, men det var ett tiotal år innan de giftbesprutade åkrarna där i trakten. Även om ingen direkt kan säga att Mikaels handikapp beror på utsläppen, är det högst troligt.
Följande lilla episod visar tydligt på Mikaels positiva synsätt. Han var i början av tonåren och tävlade i bordtennis när en obetänksam journalist frågade: ”Hur känns det att spela bordtennis utan armar och ben?”

- Jag spelar inte utan armar och ben – jag spelar med axel och haka! (han höll racketen mellan hakan och axeln), svarade Mikael.

Förra gången skrev jag om hur vi, när vi gör något riktigt trevligt och kul, kan glömma eventuella smärtor eller sjukdomar och idag vill jag utveckla den tanken. Tänk om vi skulle kunna uppleva det medvetandetillståndet längre och längre stunder, för att till slut uppleva det hela tiden? Vad skulle då hända med smärtan? Jag menar inte att vi ska börja jaga roliga händelser som besatta, nej, det handlar om en förändring i varseblivningen, i synsättet. Det läggs till en ny dimension i våra upplevelser nämligen att vara närvarande i nuet och tillåta det som är, att vara samtidigt som vi naturligtvis vidtar åtgärder för att kroppen ska kunna läka.

I det sammanhanget är meditation ett värdefullt redskap och jag berättar mer om det och om hur jag blev lärare i meditation, nästa gång. :)

Jo, en sak till innan jag slutar för den här gången: Hjärtligt välkommen till min monter på Livsstilsmässan i Göteborg den 7/8 september! Där kommer jag att visa några enastående produkter för detox, viktminskning och energipåfyllnad, samt berätta om- och ge Deeksha.

Ha de bra!

Livet är spännande…

Monday, August 5th, 2013

Jag är just uppe i en period där allt händer på en gång, det känns som om universum har kastat upp mig och alla pusselbitar som är mitt liv rakt upp i luften. Jag har just börjat att nå fast mark igen men många pusselbitar är fortfarande i luften och jag har ingen möjlighet att förutspå hur mitt liv kommer att se ut när allt är på plats igen. Och jag ser fler i min närhet som har det likadant, vi är mitt uppe i den stora förändringen och det känns verkligen!

Det är vid en period som denna som vi alla märker om vi verkligen hyser tilltro till oss själva, vår egen instinkt och universum. Att veta att jag är på rätt plats vid rätt tillfälle och är på väg åt rätt håll och ha tillit till att jag har och får all support jag behöver, både från mina medmänniskor och andevärlden. Till min stora glädje kan jag känna denna tillit, trots att jag inte helt vet vad jag håller på med eller hur det kommer att sluta.

Jag har tagit några tuffa beslut det senaste året och ser nu hur rätt det var, trots all sorg och oro, och kan nu se hur de frön som då såddes har grott och snart kommer att bära frukt. Visserligen kommer jag alltid att fortsätta så nya frön så att jag har ständig tillväxt men till hösten ser jag fram mot att stanna upp ett ögonblick och verkligen njuta av det jag skördat…

Söndag morgon + cykeltur = GLÄDJE

Monday, August 5th, 2013

Rosie1Temat för den här bloggen är HÄLSA OCH ANDLIGHET och med den hoppas jag medverka till ökad inspiration, rörelse och stillhet i den balans som känns bra för var och en.

Vi är alla olika och det som passar mig kanske inte passar dig, men alla kan vi inspirera varandra till att ta reda på vad just jag mår bra av. Jag kommer att utgå från mina erfarenheter, utan pekpinnar (även om jag är lärare, ha! ha!) och det skulle vara jätteroligt om andra också vill dela med sig av sina erfarenheter här. :)

”Högt i tak” vill jag att det ska vara.

I min presentation berättade jag lite om vad jag menar med hälsa. Vanligtvis kanske man likställer hälsa med att inte vara sjuk och visst kan det vara så men tittar vi lite djupare på detta med sjukdomar, finner vi att alla människor är sjuka någon gång eller faktiskt flera gånger under sitt liv.

För mig handlar hälsa om att hitta den balans mellan yttre och inre aktiviteter som ger frihet från lidande.
Man kan vara sjuk eller ha en krämpa utan att ha ett lidande i sitt medvetande. Sjukdom och lidande behöver inte vara samma sak. Du har kanske varit med om tillfällen när någon aktivitet, du hållit på med, varit så rolig och engagerande att eventuell smärta inte längre upplevs?

Nästa gång spinner jag vidare på den tråden :)
http://www.aftonbladet.se/halsa/article11287789.ab