Archive for May 5th, 2014

Att manifestera höga energier

Monday, May 5th, 2014

Först stort tack till alla inspirerande besökare som kom till oss på Göteborgsmässan i april. Som Reikiförbundets representanter samarbetade vi med gruppReiki och det var minst lika energigivande för oss som för alla de som provade på en behandling.

Genom mitt arbete möter jag ibland människor som öser ur sig en massa fantastiska andliga upplevelser med änglar och höga guider. Efter berättelserna finns ibland en undran om ”kan du lära mig något mer?” Just alla dessa berättelser får mig att misstänka att personen inte grundar energierna och integrerar dem i sin verklighet, och att de således fortfarande har en del att lära – som vi alla har.

När man integrerar energierna i sitt liv använder man dem på ett konkret sätt. Då är inte fokus på den inspirerande upplevelsen, för den är ju egentligen bara starten på manifestationen. Visst är det underbart att kanalisera höga, kärleksfulla, visa energier och vackra bilder, men ibland blir inte energierna jordade och personen ”svävar i det blå”. Visst kan vi sväva en stund i det blå och njuta av en underbar meditation, men det allra viktigaste syftet är att använda energin i sin verklighet sedan.

Då menar jag inte bara att sprida vackra ord och hjärtan, utan att verkligen låta energin ha inflytande i det du gör och den du är. Att kanalisera höga energier betyder inte automatiskt att man är högt utvecklat andligt och personligt. En del har mycket arbete kvar med sitt ego till exempel.

Det finns däremot många som kommit långt i sin andliga och personliga utveckling, men som ändå inte ser sig som andliga för att de inte mediterar och förmedlar ”inspiration ovanifrån”. Istället manifesterar de höga energier automatiskt utan att fundera på det. De följer sin inspiration och sitt hjärta. De styrs inte av rädslor utan bär med sig en inneboende människokärlek, harmoni och trygghet som de kan förmedla till andra och manifestera i sina handlingar, sina mål och i sitt arbete.

Att manifestera energierna innebär att agera och följa inspirationen och vägledningen. Det kan vara något så vardagligt som att ringa en bortglömd vän, att rensa bland sina saker eller att börja äta hälsosammare, men också att reflektera över sina egna beteenden och uppnå nya lärdomar och insikter.  Det kan handla om större saker som att säga upp sig från ett jobb där man vantrivs, vilket innebär att man tar ansvar för sitt liv och inser att det är andra uppgifter man är här för att göra.  Det kan också vara att följa sina idéer och vägledning att ta tag i större projekt som att bilda en förening, starta en välgörenhetsinsamling etc.

Framför allt tycker jag det är viktigt att om man är en representant för höga kärleksfulla energier, då bör man sträva efter att manifestera dem i sitt bemötande till andra människor. Ingen är felfri och perfekt – men just därför är kärlek, ödmjukhet och tolerans viktiga energier att manifestera i den vardagliga verkligheten. Då finns inte plats för fördömande och kritiskt nedvärderande. Lev den höga vibrationen som kommer till dig!