Archive for February, 2015

Den fria viljan

Thursday, February 19th, 2015

Återigen mina vänner har vi möjligheten att mötas och ta del av varandras visdom och kunskaper på Livsstilsmässan i Göteborg. Mässorna har för mig varit ett fantastiskt forum att möta nya människor. I varje möte finns ett genuint givande och tagande, vilket haft en stor inverkan på mig och min fortsatta utveckling.

Fler människor börjar i allt större omfattning att söka sig till olika forum för att få mer förståelse och insikt om sig själv och sitt inre sanna jag. Om vi ser hur Jorden och mänsklighetens utveckling gestaltar sig idag kan vi konstatera att mänskligheten befinner sig i ett paradigmskifte där det sker en övergång från omedvetenhet till ökad medvetenhet om Kosmos och dess lagar. Denna förändring innebär att människan måste välja väg genom sin fria vilja. Ingen varelse i detta Universum har rätt att påverka eller påtvinga andra sin egen uppfattning och tro. Allt vi gör måste ske på basis av egen fri vilja, vilket i sin tur innefattar att alla måste ta ansvar för sina handlingar. Det vi sår kommer vi att skörda i detta eller nästkommande liv. Det finns ingen som kan fly undan ansvaret för sina handlingar. Allt det vi gör har en konsekvens som påverkar våra liv i positiv eller negativ riktning.

I sökandet efter vår inre sanning tror vi ofta på alla slag budskap och information som sprids i vår sfär utan att kontrollera dess källa. Det finns dem som under täckmantel av andlighet och kosmisk utveckling försöker finna nya vägar för att förhindra mänsklighetens kosmiska framåtskridande på Jorden. Med vilseledd information kan de hålla människan omedveten om de kosmiska lagarna, vilket hindrar människans frigörelse från gruppmedvetande och kontroll. Genom detta förfarande lyckas de lägre krafterna utöva kontroll över människan. Ur ett helhetsperspektiv kan dessa negativt influerande krafter inte påverka eller avgöra mänsklighetens öde. Jorden och mänskligheten besitter betydligt mycket större krafter än vad vi kan förstå. Faktum är att det faktiskt är vi och våra oanade krafter som skrämmer dem.

Det är av stor betydelse för vår fortsatta utveckling att vi människor blir medvetna om de energier och krafter som styr våra liv. Utan förmågan att urskilja är det lätt att fastna i olika fällor som det kan ta flera år eller åtskilliga inkarnationer att ta sig ur. Därför är det mycket viktigt att vi lär oss urskillning för att kunna skilja ”agnarna från vetet”. För att bäst kunna bedöma vilka krafter som står bakom den information som förmedlas till oss av olika människor är att ”känna in” informationens kvalité. De som verkar för ett högre syfte visar ofta moral och ansvarstagande. Dessa själar kritiserar inte andra, de är kärleksfulla som genom upplysning och vägledning verkar för människors frigörelse från materiens och sinnenas bundenhet. Alla som verkar för splittring är instrument år negativa krafter.

När vi våra följer hjärtan och dess inre vägledning lär vi oss att urskilja. Hjärtat talar alltid sanning. Men viktigast av allt är när vi lär oss att genomskåda ….Döm aldrig! Vi vet inte vad dessa själar varit med om och vilka omständigheter som gjort att de blivit offer för dessa negativa influenser. Att bemöta det negativa med fred, ljus och kärlek gör oss fria, vilket hjälper oss att vibrera i en högre frekvens av medvetenhet. I denna högre frekvens kommer vi inte längre att påverkas av lägre frekvenser. Det är när vi alla och en var kan ansvara för tankar, känslor och handlingar som vi har möjlighet att lyfta och befria oss själva. Om vi sedan väljer att samarbeta med andra ljusvarelse med liknande syfte kommer vi med ljusets kraft att lyfta jorden och hela mänskligheten. Det är vi som påbörjat denna inre resa av ökad medvetenhet, balans och harmoni som genom samverkan och gemensamma krafter bidrar till denna energivåg av kärlek som banar väg till detta medvetandeskifte som sker på jorden just nu.

Med Innerlighet, Ljus & Kärlek

Angela

Healing av kropp och själ

Sunday, February 15th, 2015

Kroppen har en enastående förmåga att ge oss signaler om vad den vill och vad den vill att vi skall göra för att må bra. Om vi lyssnar på dessa signaler vet vi instinktivt vad vi skall välja och göra. Ibland är vi dock inte tillräckligt lyhörda för att lyssna på den rösten som finns djupt inuti vår kropp och kanske även vår själ. Det kan resultera i att vi blir spända och få värk, vi kan tappa energi och känna oss trötta, spänningar i kroppen kan göra att vissa organ tappar lite i funktion och det kan bli fler obalanser.

Kroppen har dock en fantastisk självläkningsförmåga och kan hitta sina rätta flöden igen. Mycket av detta kan man göra helt på egen hand.  Ibland är vi öppna för att ta hjälp att ”knuffa igång” sin egen självläkning och just Healing kan vara en sådan hjälp.

Jag tror att den som vill ta emot healing på något sätt, ofta omedvetet, signalerar var i kroppen, sinnet eller själen man behöver den där ”knuffen” för att komma i bättre balans. Den som ger healing kan intuitivt känna av dessa signaler och kan med sina personliga healingtekniker hjälpa till där det behövs.

Om du är nyfiken på att testa healing kan du delta på min Workshop ”Healing för kropp och själ”.
Du får en möjlighet att ge dig själv en stunds avkoppling och att ta emot healing för kropp och själ.

Vi samlas i en cirkel och landar in i oss själva.  Med hjälp av en guidad meditation kan vi nå djupare in i våra kroppar. Du kanske förnimmer något som skaver och behöver förändras, släppa taget om eller försonas med. Det kan också vara något som känns spänt i kroppen eller en känsla som har fastnat.
Under meditationen får du möjlighet att transformera detta på ett varsamt och hållet sätt. Ljudet av tibetanska klangskålar stödjer med dess djupa vibrationer in i vår kropp. Det kan kännas skönt, rofyllt och kraftfullt på en och samma gång.

För de som önskar ges också möjlighet att under meditationen få ta emot en kort stunds healing av mig, antingen fysiskt eller i form av ett budskap i ord eller bild.

Vi avslutar och integrerar till ljudet och vibrationerna av tibetanska klangskålar och en avslutande guidad meditation.

Välkommen!

Anna Ewergårdh
Kroppshealing Göteborg
Tel: 072-171 14 07
Email: kroppshealing@gmail.com

anna1