Archive for February, 2017

Du kan göra mindre och ändå åstadkomma mer

Thursday, February 2nd, 2017

Hej!

Kul att du hittat hit!

Idag vill jag berätta om ett steg jag tagit i riktning mot att kunna arbeta på ett friare och roligare sätt än jag gjort hittills. Under mina tio år som lärare på den kommunala vuxenutbildningen måste jag säga att jag känt både frihet och glädje i kontakterna med eleverna men nu har jag hittat en ny verksamhet, som känns spännande att prova och det är det jag vill berätta om. Nu under våren har jag tagit tjänstledigt med 25 % nedsättning och även om det inte låter så mycket är det ändå ungefär 10 timmar som jag nu kommer att kunna använda till det här nya.

Den bakomliggande filosofin för mig är det min gamle lärare Maharishi Mahesh Yogi en gång sa: ”Du kan göra mindre och ändå åstadkomma mer”. För mig betyder det att när jag gör saker med glädje i en energi av accepterande och ansträngningslöshet blir resultaten ofta bättre än när jag kämpar och strider för att tvinga fram saker och ting. Ofta kan jag känna att skolarbetet handlar mer om det senare, med betygshetsen som en jagande varg i bakgrunden.

En god vän till mig introducerade mig förra året i nätverkande med en digital valuta, som är under uppbyggnad. Uppvuxen i en familj i travbranschen med spel och snabba ”cash”, har jag omedvetet fått djupa mönster av tron på att det är pengar i sig som är källan till lycka och frihet. Samtidigt vet en annan del av mig att det inte är sant men som vi vet är vårt undermedvetna mycket starkt i de övertygelser vi fått med oss som barn, så en av mina största inre processer det senaste året har varit att se detta hos mig själv, acceptera att jag har den synen och ändå älska och respektera mig själv. Jag har upptäckt att det är när jag lyser på mina ”demoner” med kärlekens ljus, tar dem i min famn och bara ger dem kärlek, befrias jag från fångenskapen under dem och mina sanningar kan sedan leda mig, inte de lögner jag lärde mig som barn.

Till att börja med var det den delen i mig, möjligheten att tjäna pengar, som gjorde att jag blev intresserad men ju mer jag jobbat med min vän, som bollplank och stöd har jag insett att nätverkande också ger så många andra fördelar i form av nya vänner och personlig utveckling.

Allt är energi och det är när energin flödar fritt i oss som utveckling sker. En övning jag brukar göra är att jag observerar hur energin känns i kroppen när jag tänker på olika saker. När jag tänker att jag inte har tillräckligt med pengar, känner jag tydligt hur energin blir tung och går nedåt. Om jag då bestämmer mig för att istället lägga märke till de hundratals gåvor jag får varje dag blir energin lätt och går uppåt.

Skuldkänslor är något som blockerar energin och hindrar mig från att vara öppen och ta emot. Djupt där inne finns en liten del som inte anser sig värdig framgång. Den delen behöver bli sedd och älskad och tillåten att finnas där. När det sker frigörs dess energi till tacksamhet för det som jag får ta emot.

Besök mig gärna i min monter på Livsstilsmässan i Göteborg, 18-19 februari och i Skövde, 11-12 mars om du vill veta mer om den nya digitala världsålderns valuta och de fördelar den medför och kan medföra i ditt liv.

Låt energin lyfta dig i vår!

Rose