Klangmassage / Sound massage

Vad är klangmassage efter Peter Hess?

iris1a

Klangmassage efter Peter Hess generar en möjlighet att slappna av och stanna upp i den pulserande vardagen.

Vilka effekter har klangemassage?

▪ Ger kroppen och själen en stunds vila.
▪ Harmoniserar och bygger upp livet istället för att bryta ner genom den stressade vardagstillvaron.
▪ Skapar en inre ro, spänningar och blockeringar kan släppas successivt och du hittar dig själv
▪ Ger klarhet i sinnet
▪ Genom klangskålarnas klang försätts cellerna och livsenergin i rörelse.

Hur går det till?

iris1b

Klangmassagen

Sessionen brukar börjar med en introduktionssamtal angående klientens allmänna hälsotillstånd som kvalitetssäkring så att klangskålarna ställs på rätt plats på kroppen.
Skålarnas olika ljudfrekvenser:
▪ Bäckenskål har en frekvens mellan 100-1000 Hz, beroende på vilken kläpp jag slår an den med.
▪ Skålen för leder (universalskål) har frekvens mellan 100-2800 Hz.
▪ Hjärtskålen har 200- 1200 Hz
▪ Olika hals- och huvudskålar har ännu högre frekvens
▪ Skålarna placeras inte genast på kroppen utan först görs en instämning av rummet med en speciell skål. Skålarna runt sängen spelas så att de bildas en klangkupol.
▪ Skålarna ställs på kroppen : Fotsulor– rygg – framsida. Som avslutning klingar en klangbåge över klienten. Klienten låter klangerna klinga ut och vilar sedan en stund i stillheten.
▪ Avslutningsvis kan man dela med sig av erfarenheterna och upplevelser under klangmassagen. Under behandlingen ligger klienten på en säng eller matta/filt i sina egna kläder. Ett behandlingstillfälle tar ca. 60 minuter

Inom vilka områden används klangmassage?

iris1c

Foto: Iris Krüger/Vita Raeda

1. Massage och sjukgymnastik
2. Terapi och psykoterapi, stresshantering
3. Homeopati (läkare och homeopater)
4. SPA, Wellness och kosmetik
5. Skolor och förskolor, sjukhus,nyfödda barn, hospice
6. Äldrevård, palliativ medicin, cancer
7. Funktionshindrade, autism, ADHD
8. Autoimminsjukdom, stressrelaterade sjukdom

Varifrån kommer klangmassagen?

▪ Grundaren av den moderna Klangmassagen och Klangterapin är Peter Hess, född 1941 i Tyskland. Ursprungligen diplomingenjör för fysikalisk teknologi började han intressera sig för olika orter med speciellt starka krafter i Wales och Nepal.

▪ Professor Wegners forskningsarbete runt klangernas påverkan på människan inspirerade Peters egna forskningar och ledde slutligen till bildandet av ’Institut für Klang-Massage-Therapie.’
▪ Numera omfattar institutet ett stort antal föreläsare som har utbildat över 3000 klangmassörer och –terapeuter. 2014 firas 30 års jubileum av klangmassagen!

Verksamhet finns i Tyskland sedan 30 år, Österrike, Schweiz, Polen, Ungern och sedan 2004 i Sverige och andra skandinaviska länderna.

“The sound of the singing bowl touches our innermost soul and brings
it into vibration. The sound breaks tension, mobilizes self healing forces and sets free creative energies.”
– Peter Hess, founder

Mer info om vetenskapligt forskning, effekter, stress studier på sjukhus och arbetsplatser mm. hittar du på www.peter-hess-institut.de (engelska)

Vad är det speciella med klangmassage?

▪ Den knyter an till de urgamla östliga kunskaperna om klangens läkande verkan. Befinner sig människan i sam-klang med sig själv och omvärlden kan hon/han i frihet skapa en harmonisk och inspirerande livstillvaro. Dessa kunskaper anpassade Peter Hess till den västerländska kulturen och ett modernt tänkande.

Vad kan jag påverka med klangmassage?

iris1d

▪ I vårt västerländska samhälle, där vi dagligen utsätts för stress, oro, prestationskrav, överbelastning, sorg, spänningar och osäkerheter har vi blivit oharmoniska vilket gör oss själsligt och fysiskt sjuka. Klangmassage kan återföra oss till den ursprungliga ordningen och harmonin och den erbjuder en väg till ett friskare liv. Därigenom kan kropp, själ och ande åter komma i sin ursprungliga harmoni och tillfriskna. Sinnet kan bli mer kreativ, fokuserad och i balans.

Med klingande hälsningar
Iris Krüger / www.vitaraeda.com
Dipl. Klangmassagemassör/pratiker PHI

iris1e

5 Responses to “Klangmassage / Sound massage”

  1. zxxoirtweq says:

    Klangmassage / Sound massage «
    azxxoirtweq
    zxxoirtweq http://www.g3118t5wd1h5d8pho070ny48x0ti8qg1s.org/
    [url=http://www.g3118t5wd1h5d8pho070ny48x0ti8qg1s.org/]uzxxoirtweq[/url]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.