Ljuset finns i djupet av mörkret

April 8th, 2014

Nästa helg, 12-13 april, är det Hälsomässa i Göteborg och det ska bli så roligt att vara med ännu en gång!

I min monter kan man få en Rayid irisdiagnos, vilket innebär att jag tittar in i dina ögon med en lupp och läser av de olika mönstren i iris. Det är som ett helt landskap där inne! Ögonen kallas, inte för inte, för själens spegel och det är alltid lika spännande att få ta del av den information som kommer fram. Det kan till exempel vara information om relationer, yrkesval eller speciella gåvor du har.

Hoppas du har möjlighet att komma till mässan! :)

Annars vill jag bara helt kort berätta om en upplevelse jag hade den här morgonen när jag satt i meditation och kontemplation över hur helheten finns i delarna och delarna finns i helheten. Du vet, det där om att lika mycket som vattendroppen finns i havet, finns havet i vattendroppen.

Jag började betrakta mörkret bakom ögonlocken och ju mer intensivt jag såg det desto mer såg jag hur mörkret var uppbyggt av tusentals små prickar av … LJUS!

Wow! Jag såg på ett mycket konkret sätt hur ljuset finns i mörkret.

Sedan förändrades mörkret på så sätt att jag började se nyanser av ljusare partier i mörkret och plötsligt började de ljusare och mörkare partierna ”dansa” med varandra i en böljande rytm. Vackert att följa med i och lugnande på samma gång.

Det jag kände var att mörkret är inte farligt och att om jag ger tid till att våga se det, utan att döma det som något dåligt, kommer jag till och med att upptäcka att ljuset redan finns där, jag har bara inte sett det tidigare, när jag bara stirrade på mörkret.

När ljuset och mörkret tillåts omfamna varandra sker full acceptans och inget dömande, endast utveckling tar form.

Då flödar intelligensen och energin!

Jag önskar dig en dag full av ljus och mörker!

Rosie

Reiki renar dig fysiskt, psykiskt och socialt

March 31st, 2014

Jag skulle förklara mer om effekter av Reiki lovade jag i inlägget 10 mars… men glömde det förra gången. Reiki är alltså en energimetod som hjälper till att lösa energiblockeringar och återskapa det naturliga energiflödet i kroppen. Blockeringarna kan bestå av långvariga tanke- och känslo-mönster. Tankar, ord och känslor är ju precis som allt annat – energi. Energier på olika frekvenser. ”Positiva”, harmoniska och kärleksfulla tankar har höga frekvenser och, som många har insett, är de välgörande för oss och skapar ett friskt flöde av livsenergi. Det motsatta gäller för ”negativa” tankar som har lägre frekvenser och åstadkommer ett trögare flöde som skapar obalanser. Blir det ett återkommande varaktigt tankemönster skapas det en allt kraftigare blockering, som resulterar i allt mer påtagligare sjukdomssymptom.

Reikiutövaren behöver inte känna till var problemen finns, då denne inte styr energierna. Reikin flödar dit den behövs bäst för tillfället. Om en klient önskar bli av med ryggvärk är det inte säkert att energierna går dit först. Kanske prioriteras områden som ökat självförtroende, bättre sömn, att oro försvinner, etc. Vi vet alltså aldrig exakt vad som ska hända. Men vi vet att det alltid sker förändringar till det bättre.

Detta gör att traditionell kvantitativ forskning, där man fokuserar och mäter effekter på en sak, inte ger en rättvis bild av Reikis helhetseffekt. Ändå har flera studier visat mycket positiva resultat på områden som depression, smärta, stress och oro. På Secourongs hemsida har vi listat flera referenser till studier och klinisk dokumentation: http://www.secourong.com/research.php

När Reikin flödar in i kroppen och löser upp blockeringar, kan alltså energiflödet strömma normalt igen och kroppens organ och funktioner får åter sin normala energiförsörjning. Detta sätter igång de naturliga läkningsprocesserna. Det innebär även reningsprocesser. Fysiskt rensas kroppen från gifter och man kan märka av det som exempelvis utslag, diarré, men ibland även att det ”värker ut”. Det är ganska ovanligt, fast en del kan således få tillfälligt ökad smärta, men oftast väldigt kort. Som längst har jag varit med om klienter som haft ökad smärta i tre dagar; men sedan har det vänt och avtagit.

Det sker även en rening på det psykiska planet, vilket innebär att förträngda känslor kan komma upp till ytan för att passera ut. Exempelvis kan en gammal sorg eller depression välla upp. Detta är också ett övergående stadie, men det kan vara bra att känna till att det är gammalt som ska ut ur kroppen. Det är inte alltid klienten märker av detta, utan många gånger känner man sig bara gradvis lättare och mer harmonisk inombords.

Det finns ett tredje område i livet som kan påverkas av Reiki och det är det sociala. Eftersom vi förändrar tanke- och känslo-mönster påverkar det våra relationer och vårt sociala liv. Många gånger sker det snabba förändringar på det sociala området. Även här kan det ske utrensningar innan harmonin infinner sig. Det kan betyda att konflikter kommer upp till ytan för att helas, eller att man först förlorar sitt jobb för att sedan kunna gå vidare till en mer meningsfull plats. Förändringar på det sociala området hänger ofta ihop med stärkt självförtroende som gör att man vågar uttrycka sitt sanna jag och blir stärkt att följa sitt hjärta.

På Livsstilsmässan kommer jag att ta upp detta på min föreläsning. Kom gärna dit och diskutera ämnet djupare – välkommen!

Mossan

Koder av Ljus och Kärlek

March 27th, 2014

Som Du säkert förnimmer så sker många förändringar inom oss just nu. Vi befinner oss i en process där vi människor gör en djup omvandling som resulterar till en ny 5 dimensionell verklighet. Den 5:e Dimensionen är Magik av Levande RumTid. Realitet i denna sfär är mycket mer formbar och svarar an på varje impuls av Ditt medvetande. Den 5:e Dimensionen finns inom Dig, i Ditt medvetande och i Ditt hjärta. Och om Du tar denna inre värld till Dig, “kan Du öppna vilken dörr som helst”.

De Nya Energierna som kommit till vår Planet är energier av Kärlek, Ljus och Överflöd. De kan hjälpa oss att snabba upp vår Uppstigning och process av självkännedom, kunskap om Gud i sig själv. Många av oss tar emot dessa energier omedvetet. Men om vi är medvetna kan vi snabba på processen ännu mer, genom att åkalla och ta emot dessa nya kärleksenergier med öppet hjärta.

För att snabba på processen sker nu serier av aktiveringar och koder. Mottagandet av dessa är ett dynamiskt projekt som ständigt utvecklas under vakande ledning av Lorder av Ljus!

Anledningen till att jag belyser detta område är att jag gärna vill dela med mig av mina upplevelser som startade för 3 år sedan då jag blev påmind om mina inre koder i samband med att jag fick kontakt med min andliga mentor Lord Acturus.

Lord Arcturus och Arcturians har en högt utvecklad förmåga att placera ett gyllene lager av ljus runt hela kroppen! Denna gyllene Kristus Energi smälter in i vår tredje dimensionella hud och ger oss en strålglans och ett välmående som är oöverträffad i denna värld! Men lagen om frihet säger att dessa andliga varelser inte kan ge ut sina gåvor om Du inte begärt dem! Lord Arcturus och Arcturians började placera detta gyllene lager av ljus omkring mig långt innan de tog kontakt med mig. När Lord Arcturus väl tog kontakt med mig gav han mig ett uppvaknande om att jag redan bar dessa koder inom mig sedan min födsel och mitt dop. Vad jag förstod har dessa koder funnits i min själ sedan begynnelsen. Men tyvärr har många själar blivit omkodade och omprogrammerade av mörkrets makter därför får många av oss hjälp av våra ljusvarelser, mästare eller mentorer att nollställa oss så att vi återigen kan svara an på våra inre själskoder.

I min kontakt med Lord Arcturus fick jag veta att jag tillhör det Galaktiska Rådet och Hierarkin Shambala och att vi alla som tillhör denna grupp vibrerar och svarar an på en frekvens som ger den numerologiska sifferkombinationen 11, 22, 33, 55, vilket i vår värld symboliserar Uppstigningen och ett Högre Medvetande. Siffrorna som varje individ erhåller när de föds och tilldelas ett namn kommer från naturlagarna om universell dragningskraft. Födelsenumret tillhandahåller individens livsnummer och namnets numerologi beskriver individens personlighet, där den hebreiska kulturen har tillskrivit alla de 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet en särskild siffra, där varje ord reduceras till en aritmetisk figur som håller en hemlig innebörd.

Min själ och vibration svara an på följande siffror:

Mitt födelsedatum: 1973-10-26

Min födelsetid: Kl. 03.03 på natten.

Detta ger mig mitt livsnummer: 1+9+7+3+1+0+2+6 = 11

Och numret för mitt livuppdrag är: 0+3+0+3= 33

Mitt namn är Angela Johnsson.

Detta ger mig mina personliga nummer:

A=1 N=5 G=7 E=5 L=3 A=1 = 22

J=1 O=6 H=8 N=5 S=1 S=1 O=6 N=5 = 33

Numret för min högre personliga potential är: 22 + 33= 55

Min mentor Lord Arcturius förklarade att mitt födelsedatum och namn vibrerar i en frekvens som svarar an på min själs tillhörighet och ursprung. Dessa nummer genomsyrar hela mitt nuvarande liv, vilket innebär att mina personliga siffror som innefattar 2, 3 och 5 ofta dyker upp i mitt privata liv. Exempelvis bor jag på en adress med gatunummer 32 som ger siffrorna 3+2=5. Jag har 5 barn, 3 av dem är pojkar och 2 är flickor. Dessa siffror har en innebörd som sammanfattar mina personliga ändamål. Även mitt livsnummer har en djupare innebörd då 11 och 33 är Mästartal. 11 står för omvandling och intuition. 33 står för att individens potentiella förmågor inte är av personlig vinning, utan dessa gåvor är avsedda för att tjäna ett högre syfte.

Själv arbetar jag med en healingbehandling som Lord Arcturus introducerade för mig och som till stor del har varit huvudsyftet med våra möten. Jag blev upplyst av Lord Arcturus om att ge denna omvandlingsprocess av gyllene ljus och koder namnet GoldenStarCode. En behandling som innebär befrielse från karman, balansering av chakran och rening av celler samt reparation och uppbyggnad av de 12 DNA-strängarna, vilket gör att vi människor får tillgång och möjlighet att öppna upp våra 12 chakran så att vi återigen kan bli de mästare vi alla och en var är ämnade att vara.

Jag har själv under denna 3-åriga utbildning fått genomgå denna omvandlingsprocess och det var först när jag kommit till en viss nivå som jag fick klartecken att utföra GoldenStarCode-behandlingen på andra. Lord Arcturus förklarar att denna inre omvandlingsprocess är ett redskap som kan hjälpa oss att snabba på vårt uppvaknande. Energin jag använder mig av vid denna healing, rening och uppstigning kommer från 13th Golden Ray, strålen som är förankrad med David stjärnan. Denna sexuddiga stjärna består av ren Kristus energier som hjälper oss att koppla upp oss till vårt Högre andliga Jag, vår Högre Medvetandenivå. Den gör det möjligt för oss att känna villkorslös kärlek och att därmed göra det möjligt för oss att hela oss själva såväl som andra.

Förändringen som sker i vårt DNA kommer att omvandla vår Aura till gyllene kristall, där betydelsen av DNA sägs vara Din Nya Aura – inifrån och ut. Ett av mina uppdrag i detta liv är att hjälpa människor genom att initiera dessa gyllene ljuskoder som aktiverar vårt DNA och föreningar oss med vårt heliga hjärta, en djupgående process som är sammankopplad med Moder Jords innersta kärna. Mitt livsuppdrag grundar sig på vem jag är, min själsliga frekvens och utveckling samt min Gudomliga existens av Ljus, Kärlek och Enighet som är skapad av den ursprungliga Gudomliga planen.

När mitt uppdrag med GoldenStarCode påbörjades skapades en igenkänningskod som är baserad utifrån min specifika sammansättning av siffror, frekvenser, själslinjer och mitt Högre Gudomliga Jag. Denna kod består av tre bokstäver och tre siffror. Denna kod är en signal som Lord Arcturus och det Galaktiska Rådet använder sig av för att åkalla min medvetenhet, och med hjälp av denna kod kan jag snabbt och effektivt ställa in min energi och intension på en frekvens som ger mig en tydlig kanal och möjlighet att svara an och motta ren information av kärlek, ljuskoder och aktiveringar. Min igenkänningskod är lika användbar och effektiv när jag i min tur kallar på mina läromästare.

Det är snart 3 år sedan som jag påbörjade min specialutbildning tillsammans med mina underbara läromästare Lord Arcturus och det Galaktiska Rådet, men jag inser att jag har så mycket kvar att lära. Jag är otroligt tacksam och mycket ödmjuk till allt det jag fått uppleva under denna tid, detta inkluderar även alla tuffa perioder av reningsprocesser, transformeringar och inre energiarbete samt att mina läromästare gett mig många gåtfulla ledtrådar som jag på egen hand behövt lösa för att komma fram till min egen inre sanning. Den grundläggande faktorn i min andliga utbildning är att svaren måste jag finna själv, vilket också gäller det inre arbetet som måste göras. När jag löst en uppgift ger de mig genast input och information om nästa uppgift. Liksom den jordiska skolan som vi alla gått ökar svårigheten för varje årskurs man avklarat.

När det gäller GoldenStarCode behandlingen och dess omvandlingsprocess har jag ännu inte i så stor utsträckning gått ut med denna information till allmänheten eftersom min andliga utbildning och förberedelserna som jag går igenom inför detta uppdrag fortfarande kräver mycket energiarbete, tålamod och tillit. Arbetet jag utfört har mest gjorts i det ”dolda” tillsammans med andra människor med liknande missioner. Under den senaste tiden har jag på ett märkligt sätt fått telefonsamtal av människor som börjat söka min hjälp utan att jag själv gjort någon form av annonsering. Min känsla av detta är att jag nu börjar bli redo att träda fram för att sprida denna form av information och behandling.

Eftersom jag under 3 år fått erfara vad dessa koder inneburit för mig är intentionen med denna information att dela med mig av de upplevelser som jag själv haft under denna omvandlings-process av aktiveringar och koder, vilket har omfattat en djupare förståelse av mig själv, mina inre potentialer och ett påskyndade i mitt uppvaknande. Att väcka dessa inre koder är en väldigt stark och kraftfull process som vände upp och ner på hela min tillvaro. Jag vill gärna i den mån det finns intresse delge mina erfarenheter till andra eftersom dessa omställningar kan skapa en stor reaktion och förvirring hos individen då många inre förändringar kommer upp till ytan i samband med att blockeringar löses upp. Om Du förstår mig rätt så är mitt syfte med denna text att försöka bygga upp ett nätverk där vi som har eller kommer att motta koder och aktiveringar kan utbyta erfarenheter med varandra. Känner Du inget behov av detta utbyte är det helt OK. Att skapa ett nätverk känns rätt i mitt hjärta, men viktigast av allt är att det känns rätt för Dig och det syfte Du har med Din inre utveckling och uppvaknande.

Jag är djupt tacksam för att Du tagit Dig tid att läsa detta och vill Du vara med i detta nätverk är det bara att kontakta mig på goldenstarcode@gmail.com. Vad du än väljer att göra vill jag av hela mitt hjärta skänka Dig all ljus, lycka och kärlek på Din väg som leder Dig till Ditt Högre Jag och fem dimensionella Livuppdrag!

 

Av Innerlighet, Ljus och Kärlek

Angela

Lyssna på din egen vägledning

March 24th, 2014

Efter helgens kurs är jag åter fascinerad av hur mycket kunskap och visdom som finns inom oss alla. Ofta hörs kommentarer som fokuserar på ens egen okunnighet ”jag vet inte hur jag ska gå vidare”, ”jag får inga bilder”, osv. Men när jag börjar ställa frågor visar svaren på massor av vägledning, fast kanske inte alltid på det sättet man förväntar sig. Men börjar personen reflektera över sina upplevelser brukar insikterna dyka upp. Alla har vägledning och hjälp på vägen men alltför ofta ignoreras den. Vi blundar för de möjligheter som serveras och lyssnar inte till budskap som kommer till oss.

Däremot lyssnar vi gärna på andras budskap. Att gå till medium har blivit väldigt populärt. Javisst kan det vara bra att få prata med någon och få bekräftelse när man känner sig osäker. Det kan vara som en läroväg att börja lite mer och mer på sig själv. Men kom ihåg att hur erfaren och skicklig ett medium än är, så kan förutsägelser aldrig vara 100 % pålitliga. Budskapen tolkas alltid genom det personliga filtret, och dessutom har människan ändå alltid sin fria vilja. Det är inte säkert att valet faller på just den vägen som mediet förutspår. Mycket beror på om man verkligen följer sitt hjärta och vägledning. Ibland låter vi hjärnan och rädslorna styra och då kanske vi väljer en annan väg än mediet såg. Att vi tar en annan väg kan också bero på att vi istället passiviseras för att ”mediet har lovat att jag ska träffa min stora kärlek i sommar”. Men en förutsägelse betyder ju inte att allt ska komma flygande till dig, utan du måste ändå fortfarande följa din inre röst och agera efter den.

Den rösten talar genom hjärtat. När du känner en glädjefylld lockelse till något då är det rätt väg – även om hjärnan säger något annat. Då har din andliga guide fyllt dig med glädjefylld energi för att du ska förstå att detta är rätt. Men om du känner obehag eller hela tiden möter motstånd på en väg, betyder det att du ska ta en annan väg och känns en situation mer och mer ohållbar och motbjudande, då är det hög tid att agera för att förändra situationen. Så lita på alla de budskap du får och framför allt: följ ditt hjärta. <3 Ditt hjärta vet vad du behöver. Säger ditt hjärta att du behöver hjälp att reda ut saker hos ett medium, ja då ska du så klart gå till ett medium.

Mossan

 

Reiki som livsstil & på Livsstilsmässan

March 10th, 2014

För 10-15 år sedan brukade jag vara med på hälsomässorna i Borås, men det var inte för att marknadsföra mig själv utan med huvudsyfte att marknadsföra Reiki som en energimedicinsk metod. När besökare som provat på ville få mer behandling eller gå en kurs hänvisade jag alltid till andra. För på den tiden höll jag inte kurser och jag erbjöd heller inte Reikibehandlingar professionellt efter att jag tagit min sjuksköterskeexamen. Då kände jag mig inte så säker på att Reikin var tillräckligt vetenskaplig och dokumenterad och ville inte förlora legitimationen direkt. Numera är min övertygelse att Reiki mycket väl faller in under “vetenskap och beprövad erfarenhet” för att allmänt öka välbefinnandet – om man inte lovar specifika resultat!

Det var fantastiskt roligt på mässorna att få ge smakprov på energimedicin till alla dem som var öppna för att testa denna “osynliga och mystiska” metod. Allra roligast var när vi var flera som gav gruppbehandling på mässan. Resultatet snabbades upp och åskådarna kunde se att det var en metod som var enkel och som passade många - inte bara några få utvalda.

Det var på en av dessa mässor på Grand i Borås som jag lärde känna Ravi och vi samarbetade i några projekt. Vi träffades även med familjerna och våra jämnåriga flickor kunde leka tillsammans. Ravi strålade av kreativ och positiv energi och när jag träffade Sanya märkte jag att det sprudlade lika energiskt kring henne! Denna energi förstod jag att Sanya har förvaltat väl när vi träffades igen förra året och jag kunde se att Livsstilsmässan i Göteborg blivit ett uppskattat och väl etablerat evenemang. En vecka innan Livsstilsmässan fick jag syn på deras annons. Då hade jag bott i Göteborg ett år och blev påmind om att det vore roligt att börja vara med på mässor igen. Så jag mailade Sanya och frågade om det fanns någon plats kvar. Hon ringde inom fem minuter och trollade fram en plats. :)

Det var riktigt roligt. Jag var ensam, men ändå inte ensam, för hela dagen var det fullt upp av besökare som ville prova energibehandlingar. Så nu är jag igång igen och ska vara med på nästa mässa också. Denna gång har jag engagerat kollegor, men de flesta ideellt arbetande, så vi ska samarbeta under Reikiförbundets namn. Vi vill sprida Reikin som är ett fantastiskt energiredskap som kan vara till hjälp med så mycket. Många har vittnat om att livet totalförändrats sedan Reikin kommit in i deras liv – de har bytt livsstil. Det handlar inte bara om att må bättre fysiskt och psykiskt. Jag brukar lägga till en dimension till när jag förklarar vad som kan förändras efter en energibehandling: den sociala dimensionen. Reikin kan alltså skapa förändringar inom flera områden och kan gradvis leda dig in på en ny hälsosammare livsstil. Nästa gång kommer jag att förklara mer kring detta.

Så fortfarande är huvudsyftet att marknadsföra Reiki, både som energimedicinsk metod och som en livsstilsmetod. Fast helt ärligt måsta jag nu tillägga att jag inte bara är med på mässan för att marknadsföra Reiki, utan självklart också företaget Secourong Förlag & Energibehandlingar där jag numera välkomnar både elever och klienter!

Mossan

 

I delarna finns helheten

February 24th, 2014

Det ryms en hel del intressant i det uttrycket, tycker jag. Igår när jag var ute på en promenad med min hund, kom tankarna för mig att där gick jag, en liten, liten prick på en lite större prick i detta ofantliga universum, vilket jag i och för sig säkert inte är ensam om att ha tänkt. :) Det svindlade, som alltid, när jag tänker på hur vi hänger i tomma intet, medans vi lever våra liv fullt upptagna med att göra än det ena än det andra.

Det som var nytt för mig var att jag plötsligt kände en starkt överväldigande kontakt med, låt mig kalla det, essensen av universum, det som universums materia består av.

Jag genomströmmades av en vibrerande kärlekskänsla till detta ofattbara, denna orsakernas orsak.

I nästa ögonblick kände jag att allt det som helheten innehåller, finns även i den lilla delen som är jag och grundessensen är Kärlek.

I ett vördnadsfullt betraktande av naturen runt mig, träden, himlen, marken, människor, djur, såg jag Kärleken i allt jag vände blicken mot och hjärtat vidgades i en kraftig sinnesrörelse.

Det är så vackert. Inne i oss, små prickar, ryms hela universum, ja inte ”bara” universum, universums urkraft och skapare finns också där inne och det är den urkraften som är Kärleken och Ljuset.

En vattendroppe finns inte bara i havet – havet finns också i vattendroppen.

Vi finns inte bara i universum – universum finns i oss. Däremot är det två helt olika saker att tänka dessa ord med hjärnan och att få uppleva dem med hjärtat och jag önskar alla den upplevelsen. Den är grym!

Vilken grej vi alla är med om JUST NU!

Ha det så bra!

Rosie

 

Ännu en hälsomässa – yipee!

February 7th, 2014

Så där ja, nu har jag skickat in anmälan till hälsomässan på Heden i Göteborg den 12 och 13 april. Det känns så roligt och jag är tacksam över möjligheten att få dela med mig av det jag kan vid ännu en mässa. Tack Sanya och Ravi!

För varje mässa då jag har haft Satsang, har energin ökat och deltagarna har uttryckt hur deras kontakt med sin inre frid och glädje aktiverats, vilket jag tackar för, eftersom jag endast är ett verktyg i den processen. Energin är den eviga universella kraften, Kundalini, som strömmar fritt när den stimuleras att ta sig igenom blockeringar i kroppen. Det ger en underbar känsla av frid och salighet, en känsla som egentligen inte går att beskriva, utan måste upplevas.

Själv har jag ett bord hemma, där jag tänder ett ljus, som symbol för den högsta kärleken och när jag mediterar inför den, infinner sig den här känslan, som jag pratar om. Inte alltid, men när den kommer blir kontakten med livet självt så vacker. Det är den här känslan jag vill förmedla när jag  ger Deeksha och håller Satsang.

En rolig händelse var att 15 stycken kom och var med på Deekshainitiering 5 januari, mycket tack vare att jag lade ut intresseanmälan i min monter på Hälsomässan i Borås! Det är ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter.

Manuset till min bok ”Samtal med Rita”, kanske hinner gå till tryckning innan mässan och då finns det möjlighet att köpa den i montern. :) Texten i boken är självbiografisk, med händelser ur mitt liv, kommenterade i samtal med min goda vän och vägledare i livet, Rita. Vi möttes i en Rebirthingsession för 27 år sedan på ett minst sagt besynnerligt sätt och i boken förklarar hon många saker om mitt liv för mig. Saker som jag är säker på att många med mig kan känna igen sig i. Vi är trots alla olikheter, ganska lika varandra vi människor, med alla känslor och tankar strömmande genom vår varelse. När man läser en berättelse där man kan känna igen sig, stärks man i sig själv och kanske kan man till och med se på de mindre trevliga episoderna i livet med lite humor. Det är min förhoppning att ”Samtal med Rita” ska vara en sådan bok, om än inte för alla, så kanske för någon.

Den här gången ger jag ett litet smakprov på vad Rita kan säga till mig, så jag blundar och frågar henne:

- Vad tycker du, Rita, att jag ska skriva till bloggläsaren idag?

Rita: – Min stämma är tunn och svag i ditt inre. I tystnaden hör du mig. Jag är din högsta sanning, ditt djupaste Varande och din största glädje. Namnet Rita är sanskrit och betyder ”Sanningen, Dharma, Den kosmiska ordningen” och den bor i alla, som är en del av detta Universum. Rosie har mött mig som en feminin energivarelse, men jag kan uppenbara mig i hur många former som helst! Lyssna till tystnadens röst där inne och du hör mig.

Rosie: Tack, för de orden, Rita.
———————————————————————————————————

Om man aldrig har varit med om något så kallat andligt mysterium, kan sådant här verka helt främmande, så jag förväntar mig inte att alla som läser ovanstående ser det på samma sätt som jag. För någon kan det framstå som rena fantasier och det är helt okej för min del. Vi har olika upplevelser av det vi kallar verkligheten, eller hur? Några tror på högre makter, andra gör det inte. Någon har extraordinära upplevelser, andra har det inte – eller har extraordinära upplevelser av vanliga upplevelser!

”Those who were dancing, were judged to be insane of those who couldn´t hear the music!” :)

 

 

Resan till Indien

January 25th, 2014

Hej!

Nu har det varit stiltje ett tag sen jag skrev i min blogg men desto mer har hänt i min personliga agenda!

Resan till Indien i november blev någonting helt annat än jag hade föreställt mig! I min vision skulle jag få ”gotta mig ” i andliga upplevelser och höga medvetandetillstånd men – Icke, sa Nicke.

Tre dagar efter ankomsten till Oneness University, 9 mil från 5-miljonstaden Chennai, insjuknade jag i häftig diarrée, med ett blodtryck på 190/100, feber och en övertygelse om att slutet var nära, för mig personligen.

De hade en läkare på campuset, där jag bodde och delade rum med 20 andra kvinnor i en gemensam sovsal, men denne läkare visade sig inte vara så värst bra kvalificerad, vilket ledde till att jag efter en vecka transporterades till ett närliggande sjukhus. Där fick jag injektioner med antibiotika mot den aggressiva bakterien och efter några dagar på sjukhuset lugnade magen ner sig. Medtagen var jag, men diaréerna upphörde i alla fall.

En natt på sjukhuset kom det ett telefonsamtal från en av mina söner, som gråtande berättade att hans far dött … genom självmord! Här hände det något helt oväntat för mig: det är 30 år sedan jag och barnens pappa skilde oss men den sorg jag dök ner i var ofattbar! Jag upplevde den smärta och lidande han genomgick timmarna innan han utförde handlingen som skulle avsluta hans liv och massor av skuld sköljde igenom mig. Tårarna bara öste ur mig. Här låg jag nu i en sjukhussäng i Indien, helt handlingsförlamad, okapabel till något annat än att gråta! Mina tre barn, där hemma fick själva ta hand om sin chock över det inträffade, även om vi hade kontakt över telefon, naturligtvis.

Jag har alltid upplevt mig själv som en troende människa, men jag kände mig helt ensam där jag låg. Bilden av historien om mannen som såg fotspår i sanden fanns ändå i mitt huvud och det var till en slags tröst: Mannen såg hela tiden två par fotspår bredvid varandra under hela sitt liv, som en symbol av att Gud gick bredvid honom men under svåra perioder i sitt liv såg han att det bara var ett par fotspår. Han frågade då sin Gud: – Varför fanns du inte där när jag hade det svårt?

Gud svarade: Min vän, det är mina fotspår du ser. Under den här tiden bar jag dig!

Nåväl, efter några dagar på sjukhus fick jag komma tillbaka till campuset och sakta började jag deltaga i aktiviteterna i kursen, sm jag betalat 23 000 för att vara med om. Men tyvärr! Två dagar senare insjuknade jag igen i en FRUKTANSVÄRD influensa med en hosta som lungorna inte klarade av, helt enkelt. Var och varannan av kursdeltagarna (1 000 personer från hela världens länder) hostade sig igenom sessionerna och jag var en av dem.

Nu var jag så långt ifrån det vi kallar ”andlighet” man kan komma. I alla fall upplevde jag det  så! Kroppen orkade bara ta sig fram i ultrarapid och hostan tog knäcken på det sista av positivitet jag hade. Nu startade DET STORA DÖMANDET. OJ, vad mycket konstigt beteende jag såg omkring mig: De där ryssarna och kineserna som alltid ska vara först! Och varför är de där så lyckliga? Det finns väl ingenting att vara lycklig över!! Och så vidare …

Som jag tidigare beskrev krympte till och med min gudstro till zero! DET STORA TVIVLET flöt igenom hela varelsen och allt var ett enda stort lidande.

Den 23 december landade jag i Sverige igen med en nedstämdhet som hette duga: varför åkte jag? Åh, vad jag ångrar det! Den här andliga resan har inte gett mig någonting!

Men nu efter en månad här hemma och vinterkräksjuka en vecka, L  kan jag säga att jag trots allt är tacksam för att jag åkte, även denna tredje gång till Indien, även om det var helt andra lärdomar jag fick med mig i bagaget hem, än jag hade trott.

Jag är nerplockad på jorden, kan jag säga och förstår nu att alla de ”dåliga” egenskaperna vi tror oss ha (dömande, tvivel och så vidare) egentligen är ett kollektivt medvetande som strömmar igenom vårt varande och detta är inte ”JAG”. Som människor är vi som maskiner och det är inget att göra åt all den smuts som finns där. Vi kan bara se den, omfamna den med ömhet och inse att vi egentligen är något mycket, mycket större, som ser med ömhet på alla dessa brister.

Jag vet inte, om du som läser detta, kan greppa vad jag försökt förklara i min upplevelse, men jag måste skriva precis som jag känner: vi sitter alla i samma båt och vårt enda hopp är att få hjälp från det gudomliga, som när det genomströmmar oss, ger oss allt det vi behöver!

Jag vill avsluta med några ord från Amma, en av grundarna till Oneness University:

Slösa inte bort ditt liv med att söka perfektion. Ilska och frustration skulle vara resultatet av sådant sökande. Du kommer att förlora all frid. Vem i hela världen är perfekt? Trots alla dina ansträngningar, har du perfekta tankar? Även de mest transformerade människor har tvivel, rädsla och ilska som lurar i deras sinnen. Ta en titt på kroppen. Är den perfekt? Det mest aromatiska livsmedlet producerar stank när det rensas ur kroppen. Tänk lite längre. Kan du någonsin säga att du har gjort det perfekta beslutet eller har valt det perfekta tillvägagångssättet i varje given situation? Omöjligt. Vad är perfektion? Skapelsen i sig är bristfällig. Under miljontals år har naturen experimenterat med varje form av liv, inklusive den mänskliga kroppen. När själva skapelsen är så strukturerad – är inte ditt begär efter perfektion i människor och situationer en galenskap? Är du perfekt? Ge upp idén om perfektion. Allt är perfekt.

Med en ny ödmjukhet,

Rosie

 

Två helt fantastiska dagar

November 15th, 2013

I fredags, den 8:e november, åkte jag med, i en hyrd buss från Göteborg med destination Stockholm för att delta i  de båda eventen ”En afton med Eckhardt Tolle” på fredagskvällen och ”Awakening Sweden” på lördagen. Båda eventen hölls på City Conference Center, med enormt fina och påskostade lokaler och exklusiv inredning. Det kändes så lyxigt att få slå sig ner i sköna fotöljer och få njuta av det som framfördes från scen.

Jag och tre väninnor bodde på Zinkendamms Vandrarhem och där var det också väldigt hög standard för att vara vandrarhem. Det var mer som ett hotell med jättegod frukost på morgonen, till exempel.

Att få sitta och lyssna till Eckhardt Tolle live, var fint! Han är verkligen enkel i sin framtoning, men med en visdom av stort, stort djup. Vi fick skratta många gånger, när han berättade om episoder, vi kunde känna igen oss i och han hjälpte åhörarna att se det, många gånger, komiska i hur vi bygger upp problem i våra hjärnor. Problem, som egentligen är hjärnspöken konstruerade utifrån rädsla för en framtid, som inte finns.

Han berättade bland annat om en lärare vars elev frågade honom om vad Zen är och om läraren kunde förklara det för honom. Läraren svarade ingenting men satte plötsligt upp ett finger i luften och spände ögonen i lärjungen, under total tystnad. Meningen var att det är i den tysta närvaron, det högsta finns. Det såg så roligt ut när Tolle illustrerade hur läraren gjorde och när vi åkte hem i bussen nästa kväll, tittade vi ofta på varandra med uppspärrade ögon med ett pekfinger i luften. :)

Tolle talade om att vara tacksam för allt som händer och inte klaga, vilket blir en verklighet när en människa får vara med om ett andligt uppvaknande. Över 2 000 personer var samlade och i vimlet kunde man urskilja en och annan kändis.

Höjdpunkten på resan var ändå lördagen, då vi, på förmiddagen, återvände till samma lokal, den här gången för att få ta del av 9 Oneness -meditatörers energiöverföring. Vi fick lyssna till underbar vokalsång och musik dessförinnan och som en ytterligare förberedelse leddes vi in i en chakrameditation. Den kände tolkaren av Mayakalendern, Carl Johan Calleman föreläste också om hur det nu sker ett globalt skifte i medvetandet och att det inom några år kommer att omfatta hela mänskligheten med befrielse från lidande som följd.

Att vara med om en Oneness Meditation eller OM, som det förkortas, upplevs olika för olika människor och kan också vara olika från gång till gång. Det jag upplevde är svårt att beskriva i ord, men mitt hjärta rördes och jag kände kärlek och tacksamhet över att få vara där. Det sker neurobiologiska förändringar i den fysiska hjärnan på så sätt att man blir mer och mer befriad från fångenskap under tankarnas tvångsmässiga upprepningar. Det blir stilla inombords och man använder tankarna konstruktivt när det behövs utan att identifiera sig med dem, som om de vore JAG.

Tidigare upplevde jag ofta att tankarna tog över mig på så sätt att jag kunde älta samma saker om och om igen. Nuförtiden observerar jag tankarna och upplever hur de lever sitt eget liv. Det finurliga är att när jag riktar medvetandet mot tankarna, upphör deras frenetiska aktivitet och det blir stilla inombords. Sinnet kan liknas vid en tjuv som är i färd med att stjäla i ens hus. Det som behövs för att tjuven ska upphöra med sin verksamhet är att denne blir sedd, precis som i fallet med att sinnet eller tankarna, The Mind, blir observerat av det högre medvetandet.

Det ligger en stor befrielse i att SE.

Jag är jätteglad för att jag gjorde den här resan! Du kanske också var med på något av eventen?

På vägen hem i bussen, var jag så lycklig att jag bara kunde skratta :)

Detta är några av de 9 meditatörerna. Stor kärlek!

Detta är några av de 9 meditatörerna. Stor kärlek!

———————————————————————————————————

Nu är det 18 anmälda till initieringsdagen i Deeksha, vilket är såååå roligt! Dagen hålls i Frufällans Församlingshem utanför Borås och skulle du vara intresserad av att få info om kommande kurser, kan du maila mig på rosie.carlmark@gmail.com

Med önskan om all välsignelse i ditt liv!

Rosie

 

Indien igen!

October 23rd, 2013

Nu är jag verkligen förvånad: Jag var till Indien i en hel en månad, december – januari i år, på en andlig retreat, så kallad Deepening och aldrig trodde jag väl att jag skulle kunna åka tillbaka igen efter bara 11 månader! Så ser det i alla fall ut att bli och jag är både överraskad och tacksam.

Amma och Bhagavan, som grundat Oneness University bjuder denna gång in till en kurs som blir den första i sitt slag och som handlar om att nå ännu djupare i sitt inre. Det blir mer och mer tydligt för mig att allting sker automatiskt och om saker och ting är meningen att de ska hända, händer de utan ansträngning. Som sagt, var jag inte alls inställd på att göra denna långa resa ännu en gång eftersom jag ju relativt ”nyss” var där, men plötsligt föll saker och ting på plats och nu är biljetten bokad.

När jag ser på det så här i efterhand, ser jag att jag helt enkelt inte tillät mig att känna efter om jag hade längtan efter att komma med på den här kursen, tillät mig inte att ha längtan efter att återigen få återse templet och mitt kära Indien, så pass nära den andra fantastiska resan jag fick göra i början av året. Det var väl ändå att begära för mycket av ”Universum”? J Till och med lite ansvarslöst, med tanke på alla uppgifter jag har att sköta här hemma, var det en liten röst som påpekade.

Sen läste jag, på nätet, hur platserna i den skandinaviska gruppen var fyllda och att alla platser på det campus som kallas GC2 var upptagna, så om det fortfarande var någon som ville vara med på kursen, hade man bara tre dagar på sig att anmäla sig och då skulle man få bo i det rätt mycket dyrare campus 3. En liten tagg stack till och jag började känna att det hade allt varit underbart att få vara med. Sedan råkade jag läsa en tydlig och enkel information om de olika steg man behövde ta för att ansöka och skaffa visum och plötsligt kände jag hur starkt jag önskade att få åka. Men det skulle bli för kostsamt för mig.

Av en, till synes, tillfällighet skickade jag iväg ett meddelande till en god vän på Face Book, om att jag börjat känna mig intresserad av att åka, trots allt. Vännen träffade jag på den Deepening som var i december/januari och Lisa, som hon heter svarade att hon hade börjat känna detsamma, men att det kanske var för sent. Lisa bor i Frankrike, men var med i den svenska gruppen, eftersom hon är svenska, sist vi var nere och vi hittade en stark samhörighet direkt.

Hon sa att hon inte hade ekonomisk möjlighet att bo på campus 3 och att hon nu lämnade över allt till den högsta intelligensen. Jag kände mig verkligt inspirerad av kontakten med henne och skickade iväg ett mail till Indien och frågade om de inte hade någon plats till oss på något billigare ställe och döm om min häpnad när det kom ett svarsmail att det blivit två platser lediga på GC2 och att vi var välkomna dit! Så på den vägen är det nu.

Jag gick in på nätet och sökte billiga flyg och hittade ett med Emirates Airlines för under 6 000 kronor från Köpenhamn. Visserligen får jag åka tåg till och från Danmark men det är det värt.

Jaa, livet är spännande. Det är bara att hänga med i svängarna! När jag kommer tillbaka kommer jag att ha ett endags-event, i mitten av januari 2014, där jag berättar om resan och förmedlar den andliga upplevelsen, som jag vet kommer att bli extraordinär!

Innan dess kommer jag även att hålla en initierings-dag i Deeksha. Det blir den 5 januari 2014 och så här ser infomationsbladet ut:

Välkommen till en dag i ljusets och kärlekens tecken!

Det är en glädje för mig att kunna meddela att söndagen den 5 januari 2014 kommer det att hållas en initieringsdag för dig som vill bli Deekshagivare.

Att få vara ett redskap för Deeksha är en stor gåva, som förändrar alla aspekter av livet till det bättre. Den transformerande energin går djupt ner i det undermedvetna och skapar neurobiologiska förändringar i den fysiska hjärnan som en förberedelse för ett uppvaknande till den vi verkligen är: Medvetande, Existens och ren Salighet! J Hjärtats kärlek väcks och enhetskänslan med allt levande fördjupas mer och mer.

Du blir certifierad att ge både ”hands ondeeksha” och ”intentdeeksha” vilket innebär att kunna ge Deeksha för projekt och önskningar samt kunna skicka Deeksha på distans. Min tacksamhet för denna välsignelse har inga gränser när jag tänker på alla de fantastiska förändringar som skett i mitt liv sedan jag själv blev initierad Deekshagivare 2011!

Vi börjar klockan 9.30 på morgonen och håller på till klockan 18.00 på kvällen. Egen lunch tas med samt yogamatta, filt och kudde. Ta även med ett par frukter, ett nytt litet tygstycke samt en snittblomma för Pujaceremonin.

Vi kommer att hålla till i Timmele stationshus, andra våningen.

Kursavgift 500 kronor

Har du anledning att betala en annan summa pratar du med mig så kommer vi överens. :)

Varmt, varmt välkommen!

RosieAnanda

Bekräfta gärna din anmälan till:

rosie.carlmark@gmail.com

Med önskan om att du också låter Livet ”dansa dig”, så att ditt hjärtas innersta längtan uppfylls!

Rosie