Storseans med:

                             Seans med Vendela är fylld av glädje och värme.                              Budskapen från vänner, släktingar och bekanta är                              jordnära och det som hon förmedlar är avsett att                              vara till nytta och hjälp i vardagen.

                             För att få fram anmälningsformuläret,
                             klicka på Vendelas bild!

                             Seans med Benny är en spännande resa då                              andevärlden kontaktar honom och förmedlar                              budskap om hur de har det på den andra sidan.                              Det kan vara släktingar och vänner som vill få                              kontakt med Dig.
                             För att få fram anmälningsformuläret,
                             klicka på Bennys bild!