Storseans med:

                             Seans med Vendela är fylld av glädje och värme.                              Budskapen från vänner, släktingar och bekanta är                              jordnära och det som hon förmedlar är avsett att                              vara till nytta och hjälp i vardagen.

                             För att få fram anmälningsformuläret,
                             klicka på Vendelas bild!


                             Under Storseansen förmedlar hon budskap från                              anhöriga på den andra sidan. När Ewa Olsson                              håller storseans är hon inte bara klockren utan                              också otroligt rolig och underhållande att se och                              lyssna till. Andevärlden har humor! Ofta tar                              andevärlden form i hennes eget kroppsspråk. Man                              vet aldrig innan vad som händer och vilka som ska                              få budskap. Det är inte hon som bestämmer detta.                              Hon har full tillit till de på andra sidan och att de                              kommer med budskap till dem som klarar av det just då.

För att få fram anmälningsformuläret, klicka på Ewas bild!

                             Under Tidigare liv seansen berättar han om vilket                              liv en person har levt tidigare. Han pratar om                              kopplingar till nuvarande liv och berättar om det                              finns några blockeringar eller trauma från ett                              tidigare liv. Han ger även råd för att bearbeta dessa                              blockeringar för att få ett bättre liv.

                             För att få fram anmälningsformuläret,
                             klicka på Pehrs bild!